THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT - KHOA HỌC 5

Bình chọn:
4.7 trên 67 phiếu
Hãy chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng

Hãy chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng

Xem chi tiết

Hãy chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen

Hãy chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen

Xem lời giải

Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ?

Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa.

Xem chi tiết

Sưu tầm một số hoa hoặc liệt kê một số tên hoa để hoàn thành bảng sau :

Sưu tầm một số hoa hoặc liệt kê một số tên hoa để hoàn thành bảng sau :

Xem lời giải

Chỉ và nói tên từng bộ phận của nhị và nhụy

Chỉ và nói tên từng bộ phận của nhị và nhụy

Xem lời giải

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Xem lời giải

Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?

Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?

Xem lời giải

Hợp tử phát triển thành gì ?

Hợp tử phát triển thành gì ?

Xem lời giải

Noãn phát triển thành gì ?

Noãn phát triển thành gì ?

Xem lời giải

Bầu nhụy phát triển thành gì ?

Bầu nhụy phát triển thành gì ?

Xem lời giải

Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp

Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp

Xem lời giải

Lí thuyết bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng...

Xem chi tiết

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Xem lời giải

Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ?

Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ?

Xem lời giải

Sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió

Sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió

Xem lời giải

Có rất nhiều cây mọc lên từ hạt, nhưng bạn có biết nhờ đâu mà hạt mọc thành cây không ?

Có rất nhiều cây mọc lên từ hạt, nhưng bạn có biết nhờ đâu mà hạt mọc thành cây không ?

Xem lời giải

Hãy chỉ đâu là vỏ, phôi, chất dinh dưỡng của hạt

Hãy chỉ đâu là vỏ, phôi, chất dinh dưỡng của hạt

Xem lời giải

Mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào ?

Mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào ?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 53: Cây con mọc lên từ hạt

Điều kiện để hạt nảy mầm...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất