THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT - KHOA HỌC 5

Bình chọn:
4.7 trên 65 phiếu
Hãy chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng Hãy chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng

Hãy chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng

Xem chi tiết

Hãy chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen Hãy chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen

Hãy chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen

Xem chi tiết

Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ? Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ?

Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ?

Xem chi tiết

Sưu tầm một số hoa hoặc liệt kê một số tên hoa để hoàn thành bảng sau : Sưu tầm một số hoa hoặc liệt kê một số tên hoa để hoàn thành bảng sau :

Sưu tầm một số hoa hoặc liệt kê một số tên hoa để hoàn thành bảng sau :

Xem chi tiết

Chỉ và nói tên từng bộ phận của nhị và nhụy Chỉ và nói tên từng bộ phận của nhị và nhụy

Chỉ và nói tên từng bộ phận của nhị và nhụy

Xem chi tiết

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì? Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Xem chi tiết

Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ? Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?

Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?

Xem chi tiết

Hợp tử phát triển thành gì ? Hợp tử phát triển thành gì ?

Hợp tử phát triển thành gì ?

Xem chi tiết

Noãn phát triển thành gì ? Noãn phát triển thành gì ?

Noãn phát triển thành gì ?

Xem chi tiết

Bầu nhụy phát triển thành gì ? Bầu nhụy phát triển thành gì ?

Bầu nhụy phát triển thành gì ?

Xem chi tiết

Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp

Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp

Xem chi tiết

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Xem chi tiết

Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ? Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ?

Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ?

Xem chi tiết

Sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió Sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió

Sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió

Xem chi tiết

Có rất nhiều cây mọc lên từ hạt, nhưng bạn có biết nhờ đâu mà hạt mọc thành cây không ? Có rất nhiều cây mọc lên từ hạt, nhưng bạn có biết nhờ đâu mà hạt mọc thành cây không ?

Có rất nhiều cây mọc lên từ hạt, nhưng bạn có biết nhờ đâu mà hạt mọc thành cây không ?

Xem chi tiết

Hãy chỉ đâu là vỏ, phôi, chất dinh dưỡng của hạt Hãy chỉ đâu là vỏ, phôi, chất dinh dưỡng của hạt

Hãy chỉ đâu là vỏ, phôi, chất dinh dưỡng của hạt

Xem chi tiết

Mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào ? Mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào ?

Mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào ?

Xem chi tiết

Hãy chỉ vào từng hình và nói về sự phát triển của hạt mướp từ khi được gieo xuống đất cho đến khi mọc thành cây, ra hoa, kết quả,.. Hãy chỉ vào từng hình và nói về sự phát triển của hạt mướp từ khi được gieo xuống đất cho đến khi mọc thành cây, ra hoa, kết quả,..

Hãy chỉ vào từng hình và nói về sự phát triển của hạt mướp từ khi được gieo xuống đất cho đến khi mọc thành cây, ra hoa, kết quả,..

Xem chi tiết

Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây ? Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây ?

Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây ?

Xem chi tiết

Người ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng? Người ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng?

Người ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài