Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Bình chọn:
4.6 trên 129 phiếu
Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A) Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)

Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)

Xem chi tiết
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Xem chi tiết
Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa? Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

Xem chi tiết
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí

Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí

Xem chi tiết
Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ? Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?

Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?

Xem chi tiết
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ? Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?

Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?

Xem chi tiết
Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ? Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ?

Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ?

Xem chi tiết
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ?

Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ?

Xem chi tiết
Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta

Xem chi tiết


Gửi bài