Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học

Bình chọn:
4.1 trên 277 phiếu
Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa

Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa

Xem lời giải

Chưng đường trên ngọn lửa

Chưng đường trên ngọn lửa

Xem lời giải

Lí thuyết bài 38 – 39: Sự biến đổi hoá học

- Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt

Xem chi tiết

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao?

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao?

Xem lời giải

Thực hiện: Nhúng đầu tăm vào giấm rồi viết lên giấy và để khô

Thực hiện: Nhúng đầu tăm vào giấm rồi viết lên giấy và để khô

Xem lời giải

Muốn đọc bức thư này, người nhận thư phải làm thế nào?

Muốn đọc bức thư này, người nhận thư phải làm thế nào?

Xem lời giải

Điều kiện gì làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học ?

Điều kiện gì làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học ?

Xem lời giải

Hãy giải thích hiện tượng sau:

Hãy giải thích hiện tượng sau:

Xem lời giải

Hiện tượng này chứng tỏ có sự biến đổi lí học hay hoá học ?

Hiện tượng này chứng tỏ có sự biến đổi lí học hay hoá học ?

Xem lời giải