Bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước

Bình chọn:
4.1 trên 68 phiếu
Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước

Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước

Xem lời giải

Lí thuyết bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước

Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, do sự hoạt động của nhà máy và các phương tiện giao thông.

Xem chi tiết

Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ ?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Tại sao một số cây trong hình bị trụi lá ? Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường đất và nước

Tại sao một số cây trong hình bị trụi lá ? Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường đất và nước

Xem lời giải

Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước

Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước

Xem lời giải

Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì ?

Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì ?

Xem lời giải