Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt

Bình chọn:
4.2 trên 215 phiếu
Kể tên một số chất đốt mà bạn biết. Trong đó, chất đốt nào ở thể rắn, chất đốt nào ở thể lỏng, chất đốt nào ở thể khí ? Kể tên một số chất đốt mà bạn biết. Trong đó, chất đốt nào ở thể rắn, chất đốt nào ở thể lỏng, chất đốt nào ở thể khí ?

Kể tên một số chất đốt mà bạn biết. Trong đó, chất đốt nào ở thể rắn, chất đốt nào ở thể lỏng, chất đốt nào ở thể khí ?

Xem chi tiết
Than đá được sử dụng vào những việc gì ? Than đá được sử dụng vào những việc gì ?

Than đá được sử dụng vào những việc gì ?

Xem chi tiết
Ở nước ta, than đá được khai thác chủ yếu ở đâu ? Ở nước ta, than đá được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Ở nước ta, than đá được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Xem chi tiết
Ngoài than đá, bạn còn biết tên loại than nào khác ? Ngoài than đá, bạn còn biết tên loại than nào khác ?

Ngoài than đá, bạn còn biết tên loại than nào khác ?

Xem chi tiết
Đọc các thông tin dưới đây và nêu tên một số chất có thể được lấy ra từ dầu mỏ Đọc các thông tin dưới đây và nêu tên một số chất có thể được lấy ra từ dầu mỏ

Đọc các thông tin dưới đây và nêu tên một số chất có thể được lấy ra từ dầu mỏ

Xem chi tiết
Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ? Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ?

Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ?

Xem chi tiết
Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ? Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Xem chi tiết
Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu? Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu?

Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu?

Xem chi tiết
Sử dụng khí sinh học có lợi gì ? Sử dụng khí sinh học có lợi gì ?

Sử dụng khí sinh học có lợi gì ?

Xem chi tiết
Tại sao không nên chặt cây bừa bãi để lấy củi đun, đốt than ? Tại sao không nên chặt cây bừa bãi để lấy củi đun, đốt than ?

Tại sao không nên chặt cây bừa bãi để lấy củi đun, đốt than ?

Xem chi tiết
Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là các nguồn năng lượng vô tận không ? Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là các nguồn năng lượng vô tận không ?

Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là các nguồn năng lượng vô tận không ?

Xem chi tiết
Bạn và gia đình bạn có thể làm gì để tránh lãng phí chất đốt ? Bạn và gia đình bạn có thể làm gì để tránh lãng phí chất đốt ?

Bạn và gia đình bạn có thể làm gì để tránh lãng phí chất đốt ?

Xem chi tiết
Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt ? Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt ?

Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt ?

Xem chi tiết
Dựa vào các thông tin dưới đây, bạn hãy cho biết vì sao các chất đốt khi cháy có thể ảnh hưởng đến môi trường Dựa vào các thông tin dưới đây, bạn hãy cho biết vì sao các chất đốt khi cháy có thể ảnh hưởng đến môi trường

Dựa vào các thông tin dưới đây, bạn hãy cho biết vì sao các chất đốt khi cháy có thể ảnh hưởng đến môi trường

Xem chi tiết


Gửi bài