MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Bình chọn:
4.8 trên 67 phiếu
Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì ? Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì ?

Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì ?

Xem chi tiết
Tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với hình nào Tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với hình nào

Tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với hình nào?

Xem chi tiết
Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?

Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?

Xem chi tiết
Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường

Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường

Xem chi tiết
Đoán chữ: Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại phù hợp với từng nội dung sau Đoán chữ: Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại phù hợp với từng nội dung sau

Đoán chữ: Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại phù hợp với từng nội dung sau

Xem chi tiết
Điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều khói, khí độc thải vào không khí ? Điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều khói, khí độc thải vào không khí ?

Điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều khói, khí độc thải vào không khí ?

Xem chi tiết
Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước ? Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước ?

Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước ?

Xem chi tiết
Trong các biện pháp làm tăng sản lượng lương thực trên diện tích đất canh tác, biện pháp nào sẽ làm ô nhiễm môi trường đất ? Trong các biện pháp làm tăng sản lượng lương thực trên diện tích đất canh tác, biện pháp nào sẽ làm ô nhiễm môi trường đất ?

Trong các biện pháp làm tăng sản lượng lương thực trên diện tích đất canh tác, biện pháp nào sẽ làm ô nhiễm môi trường đất ?

Xem chi tiết
Theo bạn, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch ? Theo bạn, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch ?

Theo bạn, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch ?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất