Writing - trang 25 Unit 8 SBT Tiếng anh 12 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 25 Unit 8 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following job advertisement. Answer the questions about it. (Đọc quảng cáo công việc sau đây. Trả lời các câu hỏi về nó.)

1. What job is being offered?

2. What are the responsibilities of a waiter/waitress? Tick (√) the correct option(s).

_ Setting up tables

_ Buying food and beverages

_ Cooking food

_ Clearing tables

_ Putting take-away orders in bags for customers

3. Do applicants need prior experience to apply for this job?

4. What are the benefits for successful candidates?

5. Will all applicants be contacted?

Lời giải chi tiết:

1. A waiter/waitress

2. Tick: setting up tables, clearing tables, putting take-away orders in bags for customers

3. No, they don't.

4. They can get great rates of payment and work in a professional, fun, and safe environment

5. No, only shortlisted candidates will be contacted.

Bài 2

Task 2. You think that the job of waiter/waitress advertised in is exactly the one you are looking for. Write a CV of your own to apply for it. Remember to tailor your CV to the job requirements so that you have a better chance of being shortlisted for an interview.

Bạn nghĩ rằng công việc bồi bàn quảng cáo ở bài 1 chính là việc bạn đang tìm kiếm. Viết CV của riêng bạn để đăng ký cho nó. Hãy nhớ điều chỉnh CV của bạn để phù hợp yêu cầu công việc để bạn có một cơ hội được lọt vào danh sách phỏng vấn.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.