Writing - trang 25 Unit 3 SBT Tiếng anh 12 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 25 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 thí điểm

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Write sentences about electric vehicles, using the words and phrases given. Change the word form, if necessary. 

(Viết câu về phương tiện chạy bằng điện, sử dụng các từ và cụm từ cho trước. Thay đổi hình thức từ, nếu cần thiết.)

1. electric vehicles / not / use / fossil fuels / as a result / not / emit / C02 / pollutants 

Giải thích:

 as a result: kết quả là

other (adj): khác + noun

Đáp án:  Electric vehicles do not use fossil fuels and as a result do not emit CO2 and other pollutants.

Tạm dịch: Xe điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và kết quả là không phát thải CO2 và các chất ô nhiễm khác.

 

2. electric vehicles / more eco-friendly / diesel ones / reduce / air pollution

Giải thích: as: vì

Dạng so sánh hơn: S1+ be+ more+ long adj+ than S2

Đáp án: Electric vehicles are more eco-friendly than diesel ones as they reduce air pollution.

Tạm dịch: Xe điện thân thiện môi trường hơn so với những động cơ diesel  chúng làm giảm ô nhiễm không khí.

 

3. initial set-up cost / an electric transport system / high / electric vehicles / quite / costly

Giải thích: costly (adj): đắt đỏ

Chú ý hai mệnh đề câu phức ngăn cách bới dấu phẩy: Mệnh đề 1, liên từ +mệnh đề 2

Đáp án: The initial set-up cost of an electric transport system is high, and electric vehicles are quite costly.

Tạm dịch: Chi phí thiết lập ban đầu của một hệ thống giao thông điện là cao, và xe điện là khá tốn kém.

 

4. electric trams / require / set routes / are / limited / certain / areas

Giải thích: limit something to somebody/something: giới hạn cái gì với ai/ cái gì

Đáp án: Electric trams require set routes and are limited to certain areas.

Tạm dịch: Xe điện điện yêu cầu xây dựng các tuyến đường và được giới hạn khu vực nhất định.

 

5. electric vehicles / electricity / often / create / fossil fuels

Giải thích: Sử dụng mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho 'electricity'

Động từ 'creat' được sử dụng dưới dạng bị động dựa vào nghĩa và chủ ngữ -> be created from: được tạo ra từ

Đáp án: Electric vehicles use electricity that is often created from fossil fuels.

Tạm dịch: Xe điện sử dụng điện thường được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch.


6. electric buses / produce / less vibration / other buses / help / passengers / more comfortable

Giải thích:Sử dụng mệnh đề quan hệ với 'which' mang ý nghĩa của cả mệnh đề trước.

less + noun + than: ít cái gì hơn

help somebody to do something: giúp ai làm gì

Đáp án: Electric buses produce less vibration than other buses, which helps passengers to feel more comfortable.

Tạm dịch: Xe buýt điện tạo ra ít rung hơn xe buýt khác, giúp hành khách cảm thấy thoải mái hơn.

 

7. electric cars / quite quiet / help / lower / noise pollution

Giải thích: Sử dụng mệnh đề quan hệ với 'which' mang ý nghĩa của cả mệnh đề trước.

Đáp án: Electric cars are quite quiet, which helps to lower noise pollution.

Tạm dịch: Xe điện là khá yên tĩnh, giúp giảm ô nhiễm tiếng ồn.

 

8. maintenance cost / electric buses / lower / diesel buses

Giải thích: So sánh hơn với tính từ ngắn: S1+ be+ short adj - er+ than+ S2

Đáp án: The maintenance cost of electric buses is lower than that of diesel buses.

Tạm dịch: Chi phí bảo trì của xe buýt điện là thấp hơn so với xe buýt diesel.

 

9. take / hours / recharge / electric car / sometimes / charging stations / not / available

Giải thích: take + khoảng thời gian + to do something: mất bao nhiêu thời gian để làm gì

Đáp án: It takes hours to recharge an electric car, and sometimes charging stations are not available.

Tạm dịch: Mất nhiều giờ để sạc một chiếc xe điện, và các trạm sạc đôi khi không có sẵn.

 

10. batteries / costly / make / electric vehicles / expensive / developing countries

Giải thích: Sử dụng mệnh đề quan hệ với 'which' mang ý nghĩa của cả mệnh đề trước.

make somebody/ something adj: làm cho ai cái gì như thế nào

Đáp án: Batteries are costly, which makes electric vehicles expensive for developing countries.

Tạm dịch: Pin đắtkhiến cho phương tiện chạy bằng điện đắt tiền đối với các nước đang phát triển.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Put the sentences in 1 in the correct columns. Then choose some ideas to write an essay of 220-250 words about the advantages and disadvantages of electric vehicles. 

(Đặt các câu ở phần 1 vào các cột chính xác. Sau đó, chọn một số ý tưởng để viết một bài luận trong 220-250 từ về những ưu điểm và nhược điểm của xe điện.)

ELECTRIC VEHICLES

Advantages

Disadvantages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

Electric vehicles

Advantages

Disadvantages

1. Electric vehicles do not use fossil fuels and as a result, do not emit C02 and other pollutants.

3. The initial set-up cost of an electric transport system is high, and electric vehicles are quite costly.

2. Electric vehicles are more eco-friendly than diesel ones as they reduce air pollution.

4. Electric trams require set routes and are limited to certain areas.

6. Electric buses produce less vibration than other buses, which helps passengers to feel more comfortable.

5. Electric vehicles use electricity that is often created from fossil fuels.

7. Electric cars are quite quiet, which helps to lower noise pollution.

9. It takes hours to recharge an electric car, and sometimes charging stations are not available.

8. The maintenance cost of electric buses is lower than that of diesel buses.

10. Batteries are costly, which makes electric vehicles expensive for developing countries.

Sample answer (Trả lời mẫu)

As the world population increases, the demand for using vehicles is also growing day by day. Along with other modern means of transportation, electric vehicles have been widely introduced and used. However, just like other new inventions, this modern kind of transportation has both advantages and disadvantages.

Electric vehicles can save the environment. As they do not use fossil fuels, they do not emit C02 and other pollutants. This reduces air pollution. Besides, they are quite quiet and smooth, with less vibration than other vehicles, so they help lower noise pollution and make passengers feel more comfortable. Especially, the maintenance cost of electric vehicles is lower than that of diesel ones.

Despite all of the above strengths, the initial set-up cost of an electric transport system is high, and electric vehicles are quite costly with expensive batteries. Moreover, it takes hours to recharge an electric car, and sometimes charging stations are not available, which delays passengers' travel. As a result, not everyone can afford an electric vehicle and willing to own it.

In conclusion, at this very first stage, electric transportation has both positive and negative points. Hopefully, in the near future, manufacturers will improve electric vehicles to make them the most comfortable, affordable, and eco-friendly that may help people both travel with no problem and save the environment effectively.

Dịch bài:

Khi dân số thế giới tăng, nhu cầu sử dụng xe cũng tăng lên từng ngày. Cùng với các phương tiện hiện đại khác trong giao thông vận tải, xe điện đã được giới thiệu rộng rãi và sử dụng. Tuy nhiên, giống như các phát minh mới khác, loại vận chuyển hiện đại này có cả ưu và nhược điểm.

Xe điện có thể cứu lấy môi trường. Vì chúng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chúng không thải ra CO2 và các chất ô nhiễm khác. Điều này làm giảm ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, chúng khá yên tĩnh và êm, với độ rung ít hơn các xe khác, vì vậy chúng giúp ô nhiễm tiếng ồn thấp hơn và làm cho hành khách cảm thấy thoải mái hơn. Đặc biệt, chi phí bảo trì của xe điện thấp hơn so với động cơ diesel.

Bất chấp tất cả những thế mạnh trên, chi phí thiết lập ban đầu của một hệ thống giao thông điện cao, và xe điện là khá tốn kém với pin đắt tiền. Hơn nữa, nó phải mất nhiều giờ để sạc một chiếc xe điện, và các trạm sạc đôi khi không có sẵn, điều này trì hoãn chuyến đi của hành khách. Kết quả là, không phải tất cả mọi người có thể mua được một chiếc xe điện và sẵn sàng để sở hữu nó.

Kết luận, ở giai đoạn đầu tiên này, vận chuyển bằng điện có cả điểm tích cực và tiêu cực. Hy vọng rằng, trong tương lai gần, các nhà sản xuất sẽ cải thiện xe điện để làm cho chúng thoải mái nhất, giá cả phải chăng, và sinh thái thân thiện mà có thể giúp mọi người đi không có vấn đề gì và bảo vệ môi trường có hiệu quả.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.