SBT Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 7: Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo

Pronunciation - trang 12 Unit 7 SBT Tiếng anh 12 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 12 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following exchanges. Mark the stressed syllables. (Đọc các trao đổi sau. Đánh dấu các âm tiết nhấn mạnh.)

1. A: What's the film about?

    B: It's about the future of the human race.

2. A: What happens to humans after two thousand years in the film?

    B: Humans invent artificially intelligent robots who look like humans.

3. A: What happened to David, the robotic boy?

    B: Monica, his mother, left him in a faraway forest.

4. A: What did David think when that happened?

    B: He thought Monica didn't love him anymore because he wasn't a real boy.

5. A: What did David do after that?

    B: He went searching for the Blue Fairy.

6. A: Why did David look for the Blue Fairy?

    B: Because he wanted her to help him to become a real boy.

7. A: Did David find the Blue Fairy?

    B: No, he didn't.

8. A: What do you think about the film?

   B: I think it was exciting, but far fetched.

Lời giải chi tiết:

1. A:'What's the'film'about?

   B: It's 'about the 'future of the human race.

2. A: 'What 'happens to 'humans after two thousand years in the ’film?

   B: 'Humans 'invent arti ficially in’telligent 'robots 'who 'look like 'humans.

3. A: 'What 'happened to 'David, the 'robotic 'boy?

   B: 'Monica, his 'mother, 'left him in a 'faraway 'forest.

4. A: 'What did 'David 'think when 'that 'happened?

   B: He 'thought 'Monica 'didn't 'love him 'anymore be'cause he 'wasn't a 'real 'boy. 

5. A: 'What did 'David do 'after 'that?

   B: He 'went 'searching for the 'Blue 'Fairy.

6. A: 'Why did 'David 'look 'for the 'Blue 'Fairy?

   B: 'Because he 'wanted her to 'help him to be'come a 'real 'boy.

7. A: Did 'David 'find the 'Blue 'Fairy?

   B: 'No, he 'didn't.

8. A: 'What do 'you 'think 'about the 'film?

   B: I 'think it was ex'citing, but 'far 'fetched.

Bài 2

Task 2. Work in pairs. Practise the sentences in 1.

Làm việc theo cặp. Thực hành các câu trong bài 1.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài