Pronunciation - trang 12 Unit 7 SBT Tiếng anh 12 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 12 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following exchanges. Mark the stressed syllables. (Đọc các trao đổi sau. Đánh dấu các âm tiết nhấn mạnh.)

1. A: What's the film about?

    B: It's about the future of the human race.

2. A: What happens to humans after two thousand years in the film?

    B: Humans invent artificially intelligent robots who look like humans.

3. A: What happened to David, the robotic boy?

    B: Monica, his mother, left him in a faraway forest.

4. A: What did David think when that happened?

    B: He thought Monica didn't love him anymore because he wasn't a real boy.

5. A: What did David do after that?

    B: He went searching for the Blue Fairy.

6. A: Why did David look for the Blue Fairy?

    B: Because he wanted her to help him to become a real boy.

7. A: Did David find the Blue Fairy?

    B: No, he didn't.

8. A: What do you think about the film?

   B: I think it was exciting, but far fetched.

Lời giải chi tiết:

1. A:'What's the'film'about?

   B: It's 'about the 'future of the human race.

2. A: 'What 'happens to 'humans after two thousand years in the ’film?

   B: 'Humans 'invent arti ficially in’telligent 'robots 'who 'look like 'humans.

3. A: 'What 'happened to 'David, the 'robotic 'boy?

   B: 'Monica, his 'mother, 'left him in a 'faraway 'forest.

4. A: 'What did 'David 'think when 'that 'happened?

   B: He 'thought 'Monica 'didn't 'love him 'anymore be'cause he 'wasn't a 'real 'boy. 

5. A: 'What did 'David do 'after 'that?

   B: He 'went 'searching for the 'Blue 'Fairy.

6. A: 'Why did 'David 'look 'for the 'Blue 'Fairy?

   B: 'Because he 'wanted her to 'help him to be'come a 'real 'boy.

7. A: Did 'David 'find the 'Blue 'Fairy?

   B: 'No, he 'didn't.

8. A: 'What do 'you 'think 'about the 'film?

   B: I 'think it was ex'citing, but 'far 'fetched.

Bài 2

Task 2. Work in pairs. Practise the sentences in 1.

Làm việc theo cặp. Thực hành các câu trong bài 1.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.