Speaking - trang 31 Unit 4 SBT Tiếng anh 12 mới


Read and sort the following sentences into two groups of positive and negative opinions about social media

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read and sort the following sentences into two groups of positive and negative opinions about social media. 

(Đọc và sắp xếp các các câu sau thành hai nhóm ý kiến tích cực và tiêu cực về phương tiện truyền thông xã hội.)

1. It is the fastest and most efficient way of communication that helps people to keep in touch with their friends and family, using a variety of online apps such as email, chat and blog. 

2. It is a very exciting and memorable experience to use video chat apps to see the other person when talking online. 

3. It can expose users to inappropriate content and even cyberbullying. 

4. Online language learners can be exposed to authentic language use and connect with native language speakers.

5. It is annoying to encounter repeated themes across sites. 

6. It can be addictive and time-consuming, and can make users become obsessed with the private lives of other people. 

7. It provides users with a huge store of online games, music, and video. 

8. It distracts young people from their schoolwork and makes them spend less time with their friends and family. 

Positive opinions

Negative opinions

 

 

 
Tạm dịch:

1. Đó là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất của giao tiếp giúp mọi người giữ liên lạc với với bạn bè và gia đình của họ, sử dụng một loạt các ứng dụng trực tuyến như email, chat và blog.

2. Đó một trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ để sử dụng các ứng dụng chat video để xem người khác khi nói chuyện trực tuyến.

3. Nó có thể khiến người dùng thấy nội dung không phù hợp và thậm chí bị hăm dọa trên mạng.

4. Người học ngôn ngữ trực tuyến có thể được tiếp xúc để sử dụng ngôn ngữ đích thực và kết nối với người bản ngữ

5. Nó gây phiền nhiễu khi gặp chủ đề lặp đi lặp lại trên các trang web.

6. Nó có thể gây nghiện và tốn thời gian, và có thể làm cho người dùng bị ám ảnh với cuộc sống riêng tư của người khác.

7. Nó cung cấp cho người dùng một kho lưu trữ khổng lồ của các trò chơi trực tuyến, âm nhạc và video.
 
8. Nó sao lãng những người trẻ khỏi việc học của họ và làm cho họ dành ít thời gian với bạn bè và gia đình của họ.

Lời giải chi tiết:

Positive opinions

Negative opinions

1. It is the fastest and most efficient way of communication that helps people to keep in touch with their friends and family, using a variety of online apps such as email, chat and blog.

3. It can expose users to inappropriate content and even cyberbullying.

2. It is a very exciting and memorable experience to use video chat apps to see the other person when talking online.

5. It is annoying to encounter repeated themes across sites.

4. Online language learners can be exposed to authentic language use and connect with native language speakers.

6. It can be addictive and time-consuming, and can make users become obsessed with the private lives of other people.

7. It provides users with a huge store of online games, music, and video.

8. It distracts young people from their schoolwork and makes them spend less time with their friends and family.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Make a conversation expressing positive or negative opinions about social media, using the information in the table above. 

(Thực hiện một cuộc trò chuyện thể hiện ý kiến tích cực hay tiêu cực về phương tiện truyền thông xã hội, sử dụng các thông tin trong bảng trên.)

Example (Ví dụ)

S1: What do you think about social media?

S2: In my opinion, it is a fast and efficient way of communication that helps people to keep in touch with their friends and family, using a variety of online apps such as email chat and blog.

S1: But many people think that it can be addictive and time-consuming, and can make you become obsessed with the private lives of other people.

S2: Well, then we should control the time we spend on social media, and be sensible when interacting online.

Tạm dịch:

S1: Bạn nghĩ gì về phương tiện truyền thông xã hội?

S2: Theo ý kiến của tôi, nó là một cách giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả giúp mọi người giữ liên lạc với với bạn bè và gia đình của họ, sử dụng một loạt các ứng dụng trực tuyến như chat email và blog.

S1: Nhưng nhiều người nghĩ rằng nó có thể gây nghiện và tốn thời gian, và có thể làm cho bạn trở nên bị ám ảnh với cuộc sống riêng tư của người khác.

S2: Ừm, vậy thì chúng ta nên kiểm soát thời gian chúng ta dành trên phương tiện truyền thông socia, và tinh nhạy khi tương tác trực tuyến.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.