Speaking - trang 23 Unit 8 SBT Tiếng anh 12 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 23 Unit 8 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. The tables give information about different jobs. Work in pairs. One student looks at table A on page 24 and one student looks at table B on page 26. Practise asking and answering questions about these jobs and complete the missing information in your table. (Các bảng cung cấp thông tin về công việc khác nhau. Làm việc theo cặp. Một học sinh nhìn vào bảng A ở trang 24 và một học sinh nhìn vào bảng B ở trang 26. Thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về những công việc và hoàn thành thông tin còn thiếu trong bảng.
 
Table A

Jobs

Skills

Qualities

Teacher

- communication skills

-  lesson planning skills

-  having good knowledge about the subject to be taught

-  sociable and friendly

-  enthusiastic

-  enjoy being around children

-  patient

Police officer

 

 

Doctor

-  working in a team

- working under pressure

-  communication skills

-  problem solving skills

-  sympathetic

-  patient

-  empathetic

Flight attendant

 

 

Lời giải chi tiết:

 

Jobs

Skills

Qualities

Teacher

- communication skills

- lesson planning skills

- having good knowledge about the subject to be taught

- sociable and friendly

- enthusiastic

- enjoy being around children

- patient

Police officer

- problem solving skills

- working under pressure

- following orders

- working in a team

- brave

- loyal to the country

- trustworthy

Doctor

- working in a team

- working under pressure

- communication skills

- problem solving skills

- sympathetic

- patient

- empathetic

Flight attendant

- working in a team

- working under pressure

- problem solving skills

- polite

- confident

- energetic

Bài 2

Task 2. Choose one of the jobs in and practise talking about that job. (Chọn một trong các công việc trong bài 1 và tập nói chuyện về công việc đó.) 

Example                                                                                                             

The job of a doctor is very challenging and demanding. He/She has to work in a team and is always under a lot of pressure. The job also requires the doctor to have good communication skills as well as problem solving skills. Additionally, people always expect a doctor to be patient, sympathetic, and empathetic all th time. In spite of the challenges, I think it is a very rewarding job! 

Tạm dịch:

Công việc của một bác sĩ rất khó khăn và đòi hỏi cao. Anh / Chị phải làm trong một đội và luôn luôn chịu rất nhiều áp lực. Công việc cũng đòi hỏi bác sĩ phải có kỹ năng giao tiếp tốt cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, mọi người luôn mong đợi một bác sĩ phải kiên nhẫn, thông cảm và đồng cảm mọi lúc. Bất chấp những thách thức, tôi nghĩ rằng đó là một công việc rất đáng làm! 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.