Speaking - trang 24 Unit 3 SBT Tiếng anh 12 mới


Work in pairs. Discuss and explain whether the following activities are green or not.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Work in pairs. Discuss and explain whether the following activities are green or not. 

(Làm việc theo cặp. Thảo luận và giải thích liệu hoạt động sau đây là xanh hay không.)

Example (Ví dụ)

I think relaxing in a hot bath is wonderful, but it takes a lot of water and electricity, which is not environmentally friendly. We should take quick showers instead.

Tôi nghĩ rằng thư giãn trong bồn tắm nước nóng rất tuyệt vời, nhưng phải mất rất nhiều nước và điện, điều này không thân thiện với môi trường. Chúng ta nên tắm vòi hoa sen nhanh chóng thay vào đó.


1. Cutting down trees to increase farmland. (Đốn cây để tăng đất nông nghiệp.)

2. Recycling and reusing paper to avoid cutting down too many trees. (Tái chế và tái sử dụng giấy để tránh cắt giảm quá nhiều cây xanh.)

3. Using chemical fertilisers to improve agricultural productivity to meet the world's growing demand for food. (Sử dụng phân bón hóa học để nâng cao năng suất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thế giới đối với thực phẩm.) 

4. Using old diesel trucks to transport goods from one place to another more easily. (Dùng xe chạy bằng dầu cũ để vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác một cách dễ dàng hơn.)

5. Using air conditioners to keep people cool and comfortable in hot and humid weather. (Sử dụng điều hòa không khí để giúp mọi người mát mẻ và thoải mái trong thời tiết nóng và ẩm ướt.)

6. Using solar panels for heating and lighting. (Sử dụng tấm pin mặt trời để sưởi ấm và chiếu sáng.)

7. Using modern home appliances to make housework simpler and faster. (Sử dụng các thiết bị gia đình hiện đại để làm việc nhà đơn giản và nhanh hơn.) 

8. Travelling in groups to save fuel. (Đi du lịch theo nhóm để tiết kiệm nhiên liệu.)

Lời giải chi tiết:

Các hành động không thân thiện: 1, 3, 4, 5, 7

Các hành động thân thiện: 2, 6, 8

Bài 2

Task 2. Work in pairs. Choose some activities in 1 and explain to your partner how they can help save the environment or how you can make them more environmentally friendly. 

(Làm việc theo cặp. Chọn một số hoạt động trong 1 và giải thích cho người bạn làm thế nào chúng có thể giúp bảo vệ môi trường hoặc làm thế nào bạn có thể làm cho chúng thêm thân thiện với môi trường.)

Examples (Ví dụ)

-   Travelling in groups can be cheap and is environmentally friendly. It is a simple way to reduce air pollution.

-    Air conditioning can help us to enjoy our lives better. However, we should pay attention to the kind of energy used. We should use solar energy to avoid depleting energy sources.

Tạm dịch:

- Đi du lịch theo nhóm có thể có giá rẻ và thân thiện với môi trường. Đó là một cách đơn giản để giảm ô nhiễm không khí.

- Điều hoà nhiệt độ có thể giúp chúng ta để tận hưởng cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, chúng ta nên chú ý đến loại năng lượng sử dụng. Chúng ta nên sử dụng năng lượng mặt trời để tránh cạn kiệt nguồn năng lượng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD