Vở bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6 - The first university in Viet Nam - Trường đại ..

Vocabulary & Grammar - Trang 52 Unit 6 VBT Tiếng Anh 7 mới


Find the odd one out A, B, C, or D.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the odd one out A, B, C, or D.

(Tìm từ khác loại với các từ còn lại)

Lời giải chi tiết:

1. A.bamboo

B.blanket

C.comment

D.entrance

Lời giải:

Bamboo: cây tre (n)

Blanket: cái chăn (n)

Comment: bình luận (v)

Entrance: cổng vào (n)

Đáp án C là động từ, còn lại là danh từ

Đáp án:

2. A.collection

B.hamburger

C.pagoda

D.encourage

Lời giải:

Collection: bộ sưu tập (n)

Hamburger: bánh (n)

Pagoda: chùa (n)

Encourage: khuyến khích (v)

Đáp án D là động từ, còn lại là danh từ

Đáp án: D

3. A.locate

B.admire

C.forest

D.effect

Lời giải:

Locate: định vị

Admire: ngưỡng mộ

Forest: rừng

Effect: ảnh hưởng

Đáp án D là động từ, còn lại là các danh từ

Đáp án: D

4. A.invent

B.remain

C.exchange

D.gather

Lời giải:

Invent: chế tạo

Remain: còn

Exchange: sự trao đổi

Gather: tụ tập

Đáp án C là danh từ, còn lại là động từ

Đáp án: C

5. A.grocery

B.collection

C.revision

D.decision

Lời giải:

Grocery: thuộc về tạp hóa (adj)

Collection: bộ sưu tập

Revision: sự ôn lại

Decision: quyết định

Đáp án A là tính từ, còn lại là các danh từ

Đáp án: 

Bài 2

2. Match the prepositions with the right pictures.

(Nối các giới từ với bức tranh đúng)

 

E. BEHIND: sau

 

C. IN FRONT OF: trước mặt

 

F. UNDER: dưới

 

G. NEXT TO: bên cạnh

 

B. ON: trên

 

D. IN: trong

 
  1. NEAR: gần

 

Lời giải chi tiết:

 

 

E. BEHIND: sau

 

C. IN FRONT OF: trước mặt

 

F. UNDER: dưới

 

G. NEXT TO: bên cạnh

 

B. ON: trên

 

D. IN: trong

 
  1. NEAR: gần

 

Bài 3

3. Do you know these famous places? Match the correct places and names with pictures.

(Bạn có biết các địa điểm này? Nối địa điểm và tên với đúng tranh)

Lời giải chi tiết:

 

b. Soc Son Province, Ha Noi City

B. Giong Temple

 

e. Phu Tho Province

D. Hung King Temple

 

d. Sa Pa

E. Terraces

 

c. Ninh Binh Province

C. Bai Dinh Temple

 

A. Porcelain Princesses Temple

a. Chau Doc, Vinh Long Province

 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.