Vở bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 12 - An overcrowded world - Một thế giới đông đúc

Reading - Trang 49 Unit 12 VBT tiếng anh 7 mới


. Read the passage and answer the questions.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the passage and answer the questions.

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)

The two children have been in London. They were surprised at the crowds everywhere. They decided to travel on the tube railway. They found that they had to be quick and get on the train or it would go off without them.

One day they went to Hyde Park and walked along on the grass to Kensington Gardens in bright autumn sunshine. This was different from the crowded streets, and Mary said that it was like being back home. The leaves of the great trees were turning red, brown and yellow, birds were flying about, there were lots of flowers and ducks swimming about on the Round Pond. Only the noise from the street in the distance reminded them of the town.

Lời giải chi tiết:

Questions:

  1. Where have the children been?

Thông tin: The two children have been in London

Đáp án: They have been in London

Tạm dịch: Trẻ em đã ở đâu?

Họ đã ở Luân Đôn

  1. What made them surprised?

Thông tin: They were surprised at the crowds everywhere

Đáp án: The crowds everywhere made them surprised

Tạm dịch: Điều gì làm họ ngạc nhiên?

Đám đông ở khắp mọi nơi khiến họ ngạc nhiên

  1. What did they decide to do?

Thông tin: They decided to travel on the tube railway

Đáp án: They decided to travel on the tube railway

Tạm dịch: Họ đã quyết định làm gì?

Họ quyết định đi du lịch bằng tàu điện ngầm

  1. Where did they go one day?

Thông tin: One day they went to Hyde Park and walked along on the grass to Kensington Gardens in bright autumn sunshine

Đáp án: One day they went to Hyde Park and walked along on the grass to Kensington Gardens

Tạm dịch: Họ đã đi đâu một ngày?

Một ngày, họ đến Công viên Hyde và đi bộ trên bãi cỏ đến Vườn Kensington

  1. In which season did they go there?

Thông tin: One day they went to Hyde Park and walked along on the grass to Kensington Gardens in bright autumn sunshine

Đáp án: They went there in autumn

Tạm dịch: Họ đã đến đó vào mùa nào?

Họ đã đến đó vào mùa thu

  1. Where do you think the two children came to London from?

Thông tin: This was different from the crowded streets, and Mary said that it was like being back home.

Đáp án: I think they came there from the countryside

Tạm dịch: Bạn nghĩ hai đứa trẻ đến London từ đâu?

Tôi nghĩ rằng họ đến từ nông thôn 

Bài 2

2. Choose the correct word A, B, C, or D for each gap to complete the following passage.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau)

Today many people in the world are leaving their small villages in the country (1) _____ big and noisy cities. This means that they are leaving the peaceful hills, mountains, fields (2) _____ rivers of the countryside for the busy world (3) _____ streets, buildings, traffic and crowds.

In many countries people come to live in towns and cities (4) _____ they need work. After one or two factories have been built in or near a town, people come (5) _____ work and soon an industrial area begins to grow. There (6) _____ usually an area nearby where the factory workers (7) _____. The families of these workers need schools, hospitals and markets (8) _____ more and more people come to live in the area to provide these services and so a city grows.

New words:

industrial area: khu công nghiệp

service: dịch vụ

Lời giải chi tiết:

1. A.with

B.for

C.in

D.about

Lời giải: leave … for …: rời … vì …

Đáp án: B

2. A.and

B.or

C.but

D.so

Lời giải: Câu liệt kê

Đáp án: A

3. A.on

B.of

C.for

D.in

Lời giải:

On: trên

Of: của

For: cho

In: trong

Đáp án: B

4. A.so

B.and

C.because

D.although

Lời giải:

So: vì vậy, nên

And: và

Because: bởi vì

Although: mặc dù

Đáp án: C

5. A.to find

B.find

C.to do

D.do

Lời giải: come + to V(inf): đến để làm gì => loại B, D;

Find work: tìm việc

Đáp án: A

6. A.are

B.were

C.is

D.was

Lời giải: Theo sau là danh từ số ít => loại A, B

Usually => thì hiện tại đơn

Đáp án: C

7. A.work

B.play

C.visit

D.live

Lời giải:

Work: làm việc

Play: chơi

Visit: thăm

Live: ở

Đáp án: D

8. A.because

B.but

C.so

D.however

Lời giải:

Because: bởi vì

But: nhưng

So: vì vậy, nên

However: nhưng

Đáp án: C

Dịch đoạn văn:

Ngày nay, nhiều người trên thế giới đang rời bỏ những ngôi làng nhỏ của họ ở đất nước này để đến những thành phố lớn và ồn ào. Điều này có nghĩa là họ đang rời khỏi những ngọn đồi, ngọn núi, cánh đồng và dòng sông yên bình của vùng nông thôn để đến với thế giới bận rộn của đường phố, tòa nhà, giao thông và đám đông.

Ở nhiều nước người ta đến sống ở các thị trấn và thành phố vì họ cần công việc. Sau khi một hoặc hai nhà máy được xây dựng trong hoặc gần một thị trấn, mọi người đến tìm việc và chẳng mấy chốc một khu công nghiệp bắt đầu phát triển. Thường có một khu vực gần đó, nơi các công nhân nhà máy sinh sống. Gia đình của những công nhân này cần trường học, bệnh viện và chợ để ngày càng nhiều người đến sống trong khu vực để cung cấp các dịch vụ này và vì thế một thành phố phát triển. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.6 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.