Vở bài tập Tiếng Anh 7 Unit 12 - An overcrowded world - Một thế giới đông đúc

Phonetics - Trang 46 Unit 12 VBT tiếng anh 7 mới


Put the words in the box into two groups. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Put the words in the box into two groups. Read the words aloud.

(Sắp xếp các từ trong hộp vào 2 nhóm. Đọc to)

Lời giải chi tiết:

Stress on 1st syllable (Trọng âm ở âm tiết thứ nhất)

Stress on 2nd syllable (Trọng âm ở âm tiết thứ hai)

Natural /ˈnætʃrəl/

Easter /ˈiːstə(r)/

Festival /ˈfestɪvl/

Energy /ˈenədʒi/

Water /ˈwɔːtə(r)/

Disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

Pollution /pəˈluːʃn/

Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

Perform /pəˈfɔːm/

Enormous /ɪˈnɔːməs/ 

 

Bài 2

2. Read the following sentences aloud.

(Đọc to các câu sau)

Lời giải chi tiết:

1. Easter is a joyful festival in many countries.  

2. Tropical storm is one of three different words for the same natural disaster.  

3. Solar energy doesn't cause pollution.  

4. My children enjoy watching the animals to perform.  

5. Don't waste water or you'll get an enormous bill. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.