Bài 76 : Ngày, tháng


Giải bài tập 1, 2 trang 89 VBT toán 2 bài 76 : Ngày, tháng tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đọc, viết (theo mẫu):

Đọc

Viết

Ngày bảy tháng mười một

Ngày 7 tháng 11

Ngày hai mươi tháng mười một

 

 

Ngày 15 tháng 11

Ngày mười một tháng mười một

Ngày 11 tháng 11

Phương pháp giải:

Đọc và viết các ngày tháng đã cho theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Đọc

Viết

Ngày bảy tháng mười một

Ngày 7 tháng 11

Ngày hai mươi tháng mười một

Ngày 20 tháng 11

Ngày mười lăm tháng mười một

Ngày 15 tháng 11

Ngày mười một tháng mười một

Ngày 11 tháng 11

Bài 2

a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 (có 31 ngày):

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

- Ngày 1 tháng 12 là thứ hai, ngày 2 tháng 12 là …………

- Tháng 12 có …… ngày chủ nhật. Đó là các ngày: ………

- Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày ……… Tuần trước, thứ bảy là ngày ………

- Tuần này, thứ hai là ngày 1 tháng 12, đến thứ bảy tuần này sẽ là ngày…………

Phương pháp giải:

a) Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào ô trống, lần lượt từ thứ hai đến chủ nhật và ngược lại.

b) Xem lịch và trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) 

- Ngày 1 tháng 12 là thứ hai, ngày 2 tháng 12 là thứ ba.

- Tháng 12 có 4 ngày chủ nhật. Đó là các ngày: 7, 14, 21, 28.

- Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày 20 tháng 12. Tuần trước, thứ bảy là ngày 6 tháng 12.

- Tuần này, thứ hai là ngày 1 tháng 12, đến thứ bảy tuần này sẽ là ngày 6 tháng 12.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
 • Bài 77 : Thực hành xem lịch

  Giải bài tập 1, 2 trang 90 VBT toán 2 bài 77 : Thực hành xem lịch tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 78 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 91, 92 VBT toán 2 bài 78 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 75 : Thực hành xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 88 VBT toán 2 bài 75 : Thực hành xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 74 : Ngày giờ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 85, 86, 87 VBT toán 2 bài 74 : Ngày giờ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 84

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 84 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.