Bài 70 : Tìm số trừ


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 VBT toán 2 bài 70 : Tìm số trừ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm x:

a) 28 – x = 16

    20 – x  = 9

    34 – x = 15

b) x – 14 = 18

    x + 20 = 36

    17 – x = 8

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) 28 – x = 16

            x = 28 – 16

            x = 12

20 – x  = 9

        x = 20 – 9

        x = 11

34 – x = 15

       x = 34 – 15

       x = 19

b) x – 14 = 18

           x = 18 + 14

           x = 32

x + 20 = 36

        x = 36 – 20

        x = 16

17 – x = 8

        x = 17 – 8

        x = 9 

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

64

59

76

86

 

Số trừ

28

 

 

 

48

Hiệu

 

20

22

39

46

Phương pháp giải:

- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

Số bị trừ

64

59

76

86

94

Số trừ

28

39

54

47

48

Hiệu

36

20

22

39

46

Bài 3

Lớp 2D có 35 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lớp học khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến lớp học khác ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Lớp 2D có                   : 35 học sinh

Lớp 2D còn lại             : 30 học sinh

Lớp 2D chuyển đi        :….học sinh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh lớp 2D có lúc đầu trừ đi số học sinh lớp 2D còn lại sau khi chuyển bớt các học sinh.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh chuyển đến lớp khác là :

35 – 30 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh.

Bài 4

 Xếp bốn hình tam giác thành hình bên 

Phương pháp giải:

Di chuyển các hình tam giác nhỏ để tạo thành hình cần ghép.

Lời giải chi tiết:

Em có thể ghép hình theo thứ tự như sau : 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 71 : Đường thẳng

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 2 bài 71 : Đường thẳng tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 72 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 82 VBT toán 2 bài 72 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 73 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 VBT toán 2 bài 73 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 84

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 84 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 74 : Ngày giờ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 85, 86, 87 VBT toán 2 bài 74 : Ngày giờ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm