Vở bài tập Toán 2 Chương 3 : Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 74 : Ngày giờ


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 85, 86, 87 VBT toán 2 bài 74 : Ngày giờ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Một ngày có ….. giờ

Sáng

1 giờ sáng, 2 giờ sáng, ….. giờ sáng, ….. giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, …..giờ sáng, …..giờ sáng, …...giờ sáng, 10 giờ sáng.

Trưa

11 giờ trưa, …..giờ trưa.

Chiều

1 giờ chiều (13 giờ chiều), 2 giờ chiều (…..giờ), 3 giờ chiều (…..giờ), 4 giờ chiều (…..giờ), 5 giờ chiều (…..giờ), 6 giờ chiều (…..giờ).

Tối

…..giờ tối (19 giờ), ….. giờ tối (20 giờ), ….. giờ tối (21 giờ).

Đêm

10 giờ đêm (…..giờ), …..giờ đêm (23 giờ), ….. giờ đêm (24 giờ)

Phương pháp giải:

Nhẩm lại thời gian trong ngày với tên gọi của từng buổi tương ứng.

Lời giải chi tiết:

 

Một ngày có 24 giờ

Sáng

1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.

Trưa

11 giờ trưa, 12 giờ trưa.

Chiều

1 giờ chiều (13 giờ chiều), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ).

Tối

7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ).

Đêm

10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ)

Bài 2

Số

Phương pháp giải:

- Xem đồng hồ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

- Khi kim phút chỉ vào số 12; kim giờ chỉ vào số nào thì đó là giờ cần đọc.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Từ giờ trên đồng hồ điện tử, giảm đi 12 giờ thì sẽ tìm được số cần điền vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

- Xem giờ và đọc các nội dung trong mỗi bức tranh.

- Điền đáp án vào tranh thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài