Vở bài tập Toán 2 Chương 3 : Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 63 : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 72 VBT toán 2 bài 63 : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 15 - 9             15 - 7                 15 - 8                  15 - 6

b) 16 - 7             16 - 9                 16 - 8                 17 - 8

c) 17 - 9             18 - 9                 18 - 8                 17 - 10 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị các phép tính.

- Nối phép tính với ô chứa kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tô màu xanh vào các hình tam giác, tô màu đỏ vào hoặc màu vàng vào các hình tứ giác sao cho ba hình đặt kề nhau thì có ba màu khác nhau :

Phương pháp giải:

Trong mỗi hình vuông nhỏ, tìm các hình tam giác và tứ giác rồi tô màu theo yêu cầu đề bài.

Chú ý : Ba hình đặt kề nhau thì có ba màu khác nhau.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài