Bài 72 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 82 VBT toán 2 bài 72 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 18 - 9 = ..... \cr 
& 17 - 9 = ..... \cr 
& 16 - 9 = ..... \cr} \)                 \(\eqalign{& 15 - 6 = ..... \cr & 15 - 7 = ..... \cr & 15 - 8 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 7 = ..... \cr 
& 12 - 8 = ..... \cr 
& 13 - 9 = ..... \cr} \)                 \(\eqalign{& 11 - 6 = ..... \cr & 14 - 6 = ..... \cr & 11 - 3 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 18 - 9 = 9 \cr 
& 17 - 9 = 8 \cr 
& 16 - 9 = 7 \cr} \)                                   \(\eqalign{& 15 - 6 = 9 \cr & 15 - 7 = 8 \cr & 15 - 8 = 7 \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 7 = 4 \cr 
& 12 - 8 = 4 \cr 
& 13 - 9 = 4 \cr} \)                                   \(\eqalign{& 11 - 6 = 5 \cr & 14 - 6 = 8 \cr & 11 - 3 = 8 \cr} \)

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

42 - 18             71 - 25

60 - 37              83 - 55

54 - 9               92 - 46

80 - 8               37 - 28

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Vẽ đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm M, N

Chấm thêm một điểm P để M, N, P thẳng hàng

b) Đi qua điểm O

Chấm thêm 2 điểm C và D để C, O, D thẳng hàng.

c) Đi qua hai trong ba điểm A, B, C.

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thức về ba điểm thẳng hàng, vẽ theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Đi qua hai điểm M, N

Chấm thêm một điểm P để M, N, P thẳng hàng

b) Đi qua điểm O

Chấm thêm 2 điểm C và D để C, O, D thẳng hàng.

c) Đi qua hai trong ba điểm A, B, C.

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu
 • Bài 73 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 VBT toán 2 bài 73 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 84

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 84 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 74 : Ngày giờ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 85, 86, 87 VBT toán 2 bài 74 : Ngày giờ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 75 : Thực hành xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 88 VBT toán 2 bài 75 : Thực hành xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 76 : Ngày, tháng

  Giải bài tập 1, 2 trang 89 VBT toán 2 bài 76 : Ngày, tháng tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.