Bài 49 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 VBT toán 2 bài 49 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

\(\eqalign{
& 11 - 5 = ..... \cr 
& 11 - 7 = ..... \cr} \)                    \(\eqalign{& 11 - 8 = ..... \cr & 11 - 2 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 6 = ..... \cr 
& 11 - 4 = ..... \cr} \)                    \(\eqalign{& 11 - 9 = ..... \cr & 11 - 3 = ..... \cr} \) 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 11 - 5 = 6 \cr 
& 11 - 7 = 4 \cr} \)                         \(\eqalign{& 11 - 8 = 3 \cr & 11 - 2 = 9 \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 6 = 5 \cr 
& 11 - 4 = 7 \cr} \)                          \(\eqalign{& 11 - 9 = 2 \cr & 11 - 3 = 8 \cr} \)

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

31 - 48               51 - 34               41 - 25                 61 - 6

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Vừa có 51kg mận, đã bán được 36kg mận. Hỏi ………………………

Phương pháp giải:

- Viết câu hỏi thích hợp.

- Tìm cách giải và trình bày bài toán.

Lời giải chi tiết:

Vừ có 51kg mận, đã bán được 36kg mận. Hỏi Vừ còn lại bao nhiêu ki – lô – gam mận?

Tóm tắt

Có        : 51 kg mận

Bán      : 36 kg mận

Còn      :…. kg mận ?

Bài giải

Vừ còn lại số ki-lô-gam mận là:

51 – 36 = 15 (kg)

Đáp số: 15kg.

Bài 4

Tìm \(x\) :

a) \(x + 29 = 41\)            b) \(34 + x = 81\)             c) \(x + 55 = 61\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
x + & 29 = 41 \cr 
&\;\,x = 41 - 29 \cr 
& \;\,x = 12 \cr} \)                              

b)

\(\eqalign{
34 +&  x = 81 \cr 
&x = 81 - 34 \cr 
& x = 47 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
 x + &55 = 61 \cr 
& \;\,x = 61 - 55 \cr 
&\;\,x = 6 \cr} \)

Bài 5

Điền dấu + hoặc dấu - vào ô trống.

Phương pháp giải:

- Đặt dấu + hoặc dấu -; tính giá trị; nếu bằng kết quả đã cho thì đó là cách đặt tính cần tìm.

- Nếu khác, em thay bằng dấu phép tính khác rồi thực hiện tương tự. 

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu
 • Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59 VBT toán 2 bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 51 : 32 - 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 VBT toán 2 bài 51 : 32 - 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 52 : 52 - 28

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61 VBT toán 2 bài 52 : 52 - 28 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 53 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 VBT toán 2 bài 53 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 54 : Tìm số bị trừ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 2 bài 54 : Tìm số bị trừ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.