Vở bài tập Toán 2 Chương 3 : Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 71 : Đường thẳng


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 2 bài 71 : Đường thẳng tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Kéo dài đoạn thẳng đã cho về hai phía rồi viết theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng rồi viết (theo mẫu):

a)

A, O, B là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

b)

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì, nối ba điểm thẳng hàng trong mỗi hình.

- Viết theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a)

A, O, B là ba điểm thẳng hàng

C, O, D là ba điểm thẳng hàng

b)

I, M, N là ba điểm thẳng hàng

N, S, H là ba điểm thẳng hàng

I, P, S là ba điểm thẳng hàng

M, P, H là ba điểm thẳng hàng.

Bài 3

a) Viết tiếp tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên (theo mẫu):

A, O, C 

……………………             …………………

……………………             …………………

……………………             …………………

b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ rồi tìm ba điểm cùng nằm trên một đoạn thẳng và liệt kê theo mẫu.

b) Tô màu các tam giác thỏa mãn điều kiện của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Viết ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên 

A, O, C;                     

M, O, N;

D, O, B;

A, P, D

A, M, B

P, O, Q;

C, Q, B

D, N, C 

 b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài