Bài 51 : 32 - 8


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 VBT toán 2 bài 51 : 32 - 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt rồi tính:

42 - 5                   82 - 8

62 - 6                  32 - 3

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Tính trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi………………

Phương pháp giải:

- Viết câu hỏi thích hợp với các thông tin trong bài toán đã cho.

- Tìm lời giải và trình bày bài toán.

Lời giải chi tiết:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả táo?

Tóm tắt:

Hoa có             : 32 quả táo

Hoa cho bạn     : 9 quả táo

Hoa còn lại       : … quả táo ?

Bài giải

Hoa còn lại số quả táo là:

32 – 9 = 23 (quả)

Đáp số:  23 quả.

Bài 4

Tìm x:

a) x + 9 = 22                    b) 6 + x = 32 

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) x + 9 = 22 

          x = 22 – 9

          x = 13

b) 6 + x = 32

          x = 32 – 6

          x = 26

Bài 5

Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

 

Phương pháp giải:

- Dùng bút chì và thước kẻ, nối các điểm đã cho để được hình giống với hình mẫu. 

- Tô màu các hình.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Bài 52 : 52 - 28

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61 VBT toán 2 bài 52 : 52 - 28 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 53 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 VBT toán 2 bài 53 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 54 : Tìm số bị trừ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 2 bài 54 : Tìm số bị trừ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 55 : 13 trừ đi một số : 13 - 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 64 VBT toán 2 bài 55 : 13 trừ đi một số : 13 - 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 56 : 33 - 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 2 bài 56 : 33 - 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.