Bài 69 : 100 trừ đi một số


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 2 bài 69 : 100 trừ đi một số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

100 - 3            100 - 8

100 - 54             100 -77 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính nhẩm:

Mẫu:    100 – 20 = ?

            10 chục – 2 chục = 8 chục

            100 – 20 = 80

100 – 60 = …..

100 – 90 = …..

100 – 30 = …..

100 – 40 = …..

Phương pháp giải:

- Trừ theo số chục để tìm kết quả rồi điền số thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

100 – 60 = ?

10 chục – 6 chục = 4 chục

100 – 60 = 40

Tương tự :

100 – 30 = 70

100 – 90 = 10

100 – 40 = 60

Bài 3

Một cửa hàng buổi sáng bán được 100dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 32dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu bán được vào buổi sáng trừ đi 32 lít.

Lời giải chi tiết:

Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là:

100 – 32 = 68 (lít)

Đáp số: 68 lít.

Bài 4

Số

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi điền kết quả tìm được vào ô vuông.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 70 : Tìm số trừ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 VBT toán 2 bài 70 : Tìm số trừ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 71 : Đường thẳng

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 2 bài 71 : Đường thẳng tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 72 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 82 VBT toán 2 bài 72 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 73 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 VBT toán 2 bài 73 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 84

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 84 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm