Giải toán 2 tập 1 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Ôn tập các số đến 100

Giải Ôn tập các số đến 100 trang 6, 7 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Giải Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Tia số. Số liền trước, số liền sau

Giải Tia số. Số liền trước, số liền sau trang 10, 11 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Đề-xi-mét

Giải Đề-xi-mét trang 12, 13 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Số hạng - Tổng

Giải Số hạng - Tổng trang 14 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

Giải Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 15 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Luyện tập chung

Giải Luyện tập chung trang 16 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

Giải Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 17 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

Giải Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 18, 19 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

Giải Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) trnag 20, 21 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Luyện tập

Giải Luyện tập trang 22 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

Giải Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 24, 25 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Luyện tập

Giải Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Luyện tập chung

Giải Luyện tập chung trang 28 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

Giải Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 29 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Giải Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 30, 31 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

Giải Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) trang 32, 33 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Luyện tập

Giải Luyện tập trang 34, 35 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Giải Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 36, 37 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Luyện tập

Giải Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 2 Cánh diều

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất