Reading - trang 22 - Unit 9 - SBT tiếng anh lớp 7 mới


1.Choose the correct word marked A,B,C,or D to fill each blank in the following passage. Chọn đáp án đúng A,B,C hoặc D rồi điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1.Choose the correct word marked A,B,C,or D to fill each blank in the following passage.

(Chọn đáp án đúng A,B,C hoặc D rồi điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau.)

Easter is an important Christian festival and holiday. It is (1)______to celebrate the resurrection of Jesus Christ. Easter is not a fixed holiday. Its (2)____varies between 22nd March and 25th April. People celebrate Easter (3)____ the world. 

In the UK, Easter is a public holiday. People (4)_ Easter chocolate eggs to their friends and family. There are also egg hunts for kids. In the US, Easter is a (5)______ holiday. People can go to church and have a special family meal. They also (6)____ egg-hunts and give gifts of coloured eggs. In Russia, Easter is one of the (7)___important holidays. People celebrate it (8)___ an Easter breakfast or meal. They also create very beautiful Easter eggs.

1. made

B held

C. given

D. opened

2. day

B. date

C.event

D. month

3. A. through

B in

Call

D. around

4. A. eat

B. have

C. give

D. receive

5. A. nation

B local

C. native

D. national

6. A. organise

B play

C. do

D. try

7. A. more

B best

C. most

D. better

8. A. with

B. by

C. for

D. in

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Lễ Phục sinh là một lễ hội quan trọng của đạo Thiên Chúa. Nó được tổ chức để mừng sự phục sinh của Chúa Jesu. Lễ Phục sinh không phải là một kỳ nghỉ lễ cố định. Ngày của nó từ 22 tháng Ba và 25 tháng Tư. Người ta mừng lễ Phục sinh trên khắp thế giới.

Ở Anh, lễ Phục sinh là một lễ chung. Người ta tặng Socola trứng cho bạn bè và gia đình. Cũng có trò săn tìm trứng dành cho trẻ em. Ở Mỹ, lễ Phục sinh là lễ hội mang tính quốc gia. Người ta có thể đi đến nhà thờ và dùng bữa đặc biệt. Họ cũng tổ chức trò chơi tìm trứng và tặng quà với những quả trứng đầy màu sắc. Ở Nga, lễ Phục sinh là một trong những kỳ nghĩ lễ quan trọng nhất. Người ta tổ chức lễ với bữa sáng hoặc bữa ăn Phục sinh. Người ta cũng tạo ra những quả trứng Phục sinh rất đẹp.

Lời giải chi tiết:

1. B

It is held to celebrate the resurrection of Jesus Christ. 

Giải thích: be held (được tổ chức) 

2. B

Its date varies between 22nd March and 25th April.

Giải thích: date (ngày , lịch) 

3. D

People celebrate Easter around the world.

Giải thích: around the world (khắp thế giới) 

4. C

People give Easter chocolate eggs to their friends and family. 

Giải thích: give st to sb (đưa ai đó thứ gì) 

5. D

In the US, Easter is a national holiday.

Giải thích: national holiday (ngày nghỉ toàn quốc) 

6. A

They also organise egg-hunts and give gifts of coloured eggs.

Giải thích: organise (tổ chức) 

7. C

In Russia, Easter is one of the most important holidays.

Giải thích: so sánh nhất với tính từ dài 

8. A

People celebrate it with an Easter breakfast or meal.

Giải thích: with (với) 

Bài 2

Task 2. Fill a word in each blank in the following passage.

(Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau.)

Around the world, there are a lot of festivals. People love festivals (1)___of the advantages they bring about. First of all, festivals are (2)_________ for the community. They create an opportunity for the people to take part in the festival (3)___________. Also, festivals help people cooperate with one another when they organise the activities together. They can also (4)____________ more about and appreciate their cultural values. Second, families can benefit from festivals. These are the oportunities for family (5)__________ to gather, prepare for the festival and (6)_________ some fun. For example, before Tet, the whole family(7)_______their house, go to the flower market, make Chung cakes, etc. During Tet, they enjoy the meals(8)_____and visit their relatives.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Những thuận lợi của lễ hội

Trên khắp thế giới, có nhiều lễ hội. Người ta thích lễ hội bởi vì những ưu điểm của chúng mang lại.

Trước hết, lễ hội tốt cho cộng đồng. Họ tạo ra một cơ hội cho những người tham gia vào những hoạt động của lễ hội. Những lễ hội cũng giúp người ta hợp tác với người khác khi họ tổ chức những hoạt động cùng nhau. Họ cũng có thể biết được nhiều hơn và trân trọng hơn những giá trị văn hóa. Thứ hai, các gia đình có thể có được lợi ích từ những lễ hội. Đây là những cơ hội cho những thành viên gia đình sum vầy, chuẩn bị cho lễ hội và có được chút niềm vui. Ví dụ, trước Tết, cả gia đình dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua hoa, làm bánh chưng... Trong suốt dịp Tết, họ thưởng thức những bữa ăn cùng nhau và đi thăm họ hàng.

Lời giải chi tiết:

1. because

Đáp án: People love festivals because of the advantages they bring about. 

Giải thích: vế 2 là nguyên nhân vế 1 ==> because 

2. good

Đáp án: First of all, festivals are good for the community.

Giải thích: good (tốt) 

3. activities/celebrations

Đáp án: They create an opportunity for the people to take part in the festival activities/celebrations

Giải thích:  activities/celebrations (hoạt động, kỉ niệm) 

4. know/understand

Đáp án:  They can also know/understand more about and appreciate their cultural values.

Giải thích: know/understand (hiểu) 

5. members

Đáp án: These are the oportunities for family members to gather

Giải thích: family members (thành viên gia đình) 

6. have

Đáp án:  prepare for the festival and have some fun.

Giải thích: have fun (vui chơi) 

7. clean/decorate

Đáp án:  For example, before Tet, the whole family clean their house, go to the flower market, make Chung cakes, etc.

Giải thích: clean/decorate (dọn dẹp, trang trí) 

8. together

Đáp án: During Tet, they enjoy the meals together and visit their relatives.

Giải thích: together (cùng nhau) 

Bài 3

Task 3. Read the passage about the 'White Nights' in St. Petersburg and do the following tasks.

(Đọc đoạn văn sau về "White Nights" ở phố Petersburg và làm các nhiệm vụ sau.)

If you are romantic and want to enjoy the festive spirit all day and night, go to St. Petersburg, Russia The simple reason is that from May through July, the sun rarely sets and the nights are bright there. Local people and tourists from all over the world celebrate the 'White Nights' with endless all-night activities. You can enjoy festivals, ballet, opera or try good foods as bars and restaurants stay open until the morning hours. Some people love to go to this poetic city just to walk along the Neva River banks with their loved ones and witness the raising of the bridges. Some others like to go swimming in Lake Ladoga and stroll in the famous Summer Gardens. There's one highlight that you can't miss if you're in St. Petersburg on June 22nd. It's the Scarlet Sails event! There's a mock pirate battle on the Neva, followed by fireworks and the appearance of a tall ship with red sails.

a. Match each word in A with its meaning in B. 

(Nối mỗi từ ở cột A với nghĩa của nó ở cột B.) 

b. Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.) 

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:  

Nếu bạn lãng mạn và muốn tận hưởng tinh thần lễ hội suốt ngày đêm, hãy đi đến St. Peterburg, Nga. Lý do đơn giản là từ tháng Năm đến tháng Bảy, mặt trời ít khi lặn và đêm rất sáng. Người dân địa phương và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới về đây ăn mừng lễ hội “Những đêm trắng” với những hoạt động kéo dài suốt đêm. Bạn có thể tận hưởng những lễ hội, múa ba lê, nhạc kịch hoặc thử những món ăn ngon khi mà quán rượu và nhà hàng mở cửa cho đến sáng hôm sau. Vài người thích đi đến thành phố thơ mộng này chỉ để đi bộ dọc bờ sông Neva với những người họ yêu thương và chứng kiến những cây cầu mọc lên. Vài người thích đi bơi ở hồ Ladoga và cuộn mình trong khu vườn Mùa Hè nổi tiếng. Có một điểm nhấn mà bạn không thể bỏ lỡ nếu bạn ở St. Peterburg vào ngày 22 tháng Hai. Đó là sự kiện Scarlet Sail! Có một cuộc giả chiến cướp biển ở Neva, có pháo hoa và có sự xuất hiện của một con tàu cao lớn với cánh buồm đỏ.

Lời giải chi tiết:

a)

3.a; 1. c; 2. e; 3. h; 4. a; 5. b; 6. g; 7. d; 8. f

b)

1. Why are there white nights in St  Petersburg?

Đáp án: Because the sun rarely sets

Giải thích: The simple reason is that from May through July, the sun rarely sets and the nights are bright there.

2. Who attend the White Nights?

Đáp án: Local people and tourists from all over the world

Giải thích: Local people and tourists from all over the world celebrate the 'White Nights' with endless all-night activities. 

3. Can people eat and drink during the night when they attend the White Nights?

Đáp án: Yes, they can.

Giải thích: You can enjoy festivals, ballet, opera or try good foods as bars and restaurants stay open until the morning hours.

4. Where can people see the raising of the bridges?

Đáp án:Along the Neva River banks

Giải thích: Some people love to go to this poetic city just to walk along the Neva River banks with their loved ones and witness the raising of the bridges. 

5. Where do they go swimming?

Đáp án:In Lake Ladoga

Giải thích: Some others like to go swimming in Lake Ladoga and stroll in the famous Summer Gardens. 

6. When can you see a mock battle?

Đáp án:On June 22nd

Giải thích:  on June 22nd. It's the Scarlet Sails event! There's a mock pirate battle on the Neva, followed by fireworks and the appearance of a tall ship with red sails. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.