Phonetics - trang 10 - Unit 2 – SBT tiếng Anh 7 mới


Put the words on the left into their correct column.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Put the words on the left into their correct column.

(Xếp các từ ở bên trái vào đúng cột.)

 breakfast, fried, soft, affect, fresh, cough, vacation, farm, laughter, village, activities, vitamin, avoid, vegetable, fruit, flu, believe, harmful

 /f/

/v/ 

 

Lời giải chi tiết:

/f/

/v/

breakfast, fried, soft, affect, fit, fresh, farm, laughter, fruit, flu, harmful, cough

avoid, vacation, village, activities, vitamin, vegetable, believe

Bài 2

Task 2. Listen and underline the word you hear in each sentence.

(Nghe và gạch chân từ bạn nghe được trong mỗi câu.)

1. The fan/van is running fast.

2. Laughing/Loving is good for health.

3. Refer/River to exercise 3, page 24 of your textbook.

4. Half/Have is a verb.

5. Every day we take the ferry/very to school.

Lời giải chi tiết:

1. The van is running fast.

(Quạt đang chạy nhanh.)

2. Laughing is good for health.

(Cười tốt cho sức khỏe.)

3. Refer to exercise 3, page 24 of your textbook.

(Xem bài tập số 3, trang 24 của sách giáo khoa của em.)

4. Have is a verb.

(Have là một động từ.)

5. Every day we take the ferry to school.

(Mỗi ngày chúng tôi đều đi phà đến trường.) 

Câu 3

Task 3. Tongue Twister. Repeat this sentence five times. Say it as quickly as you can.

(Câu nói gây xoắn lưỡi. Lặp lại câu này 5 lần. Đọc nhanh nhất có thể.)

Fat frogs fly fast in the very vast velvet vault. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.