SBT Tiếng Anh lớp 7 mới Unit 4 - Music And Arts - Âm nhạc và Nghệ thuật

Phonetics - trang 28 - Unit 4 – SBT tiếng Anh 7 mới


Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which is pronounced differently in the part underlined.
(Tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại.)

1.

A. traditional

B. essential

C. audition

D picture

2.

A. attract

B. actor

C. guitarist

D gallery

3.

A. delicious

B. special

C. musical

D physician

4.

A. usually

B. composer

C. leisure

D. version

5.

A. prefer

B. perform

C. painter

D. concert

Lời giải chi tiết:

1. D
Giải thích: Chọn D. picture, vì âm "t" được phát âm là /tʃ/ trong những từ còn lại được phát âm là /ʃ/.
2. C
Giải thích: Chọn C. guitarist, vì âm "a" được phát âm là /a:/ trong những từ còn lại được phát âm là /æ/.
3. C
Giải thích: Chọn C. musical, vì âm "c" được phát âm là /k/, trong những từ còn lại được phát âm là /ʃ/.
4. B
Giải thích: Chọn B. composer, vì âm "s" được phát âm là /s/, trong những từ còn lại được phát âm là /z/.
5. A
Giải thích: Chọn A. prefer. vì âm "er" được phát âm là /ə:/, trong những từ còn lại được phát âm là /ə/.

Bài 2

Task 2. Single-underline words having sound /ʃ/ and double-underlined words having sound /ʒ/ following sentences. Then read them aloud.
(Gạch một gạch dưới các từ có chứa âm /ʃ/ và gạch hai gạch dưới các từ có chứa âm /ʒ/ trong những câu sau. Đọc to các từ đó.)
1. The comedy show last night was a success.
2. There is a live show of rock and roll on television.
3. Can you lend me your measuring tape, please?
4. She is now polishing her shoes.
5. It was a pleasure to watch the musical performance.

 

Phương pháp giải:

 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch

1. Buổi diễn hài tối qua là một thành công.

2. Có một buổi trình diễn trực tiếp nhạc rock & roll trên ti vi.

3. Bạn có thể cho tôi mượn thước đo của bạn được không?

4. Cô ấy đang đánh bóng giày của mình.

5. Thật là tuyệt khi xem buổi diễn âm nhạc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài