Phonetics - trang 36 - Unit 5 – SBT tiếng Anh 7 mới


Find the word having different sound in the underlined part. Say them aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word having different sound in the underlined part. Say them aloud.

(Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại. Đọc to các từ đó.)

A. map

B. hat

C. cap

D. what

A. soft

B. bottle

C. roll

D. coffee

A. daughter              

B. sauce

C. aunt

D. laundry

A. was

B. walk

C. water

D. wall

A. morning

B. forget

C pork

D. forty

Lời giải chi tiết:

1. D

Giải thích: Chọn D. what, vì âm "a" được phát âm là /ɔ/, trong những từ còn lại được phát âm là /æ/.

2. C

Giải thích: Chọn C. roll, vì âm "o" được phát âm là /əʊ/, trong những từ còn lại được phát âm là /ɔ/.

3. C

Giải thích: Chọn C. aunt. vì âm "au" được phát âm là /a:/, trong những từ còn lại được phát âm là /ɔ:/

4. A

Giải thích: Chọn A. was, vì âm gạch dưới a được phát âm là /ɔ/, trong những từ còn lại được phát âm là /ɔː/.

5. B 

Giải thích: Chọn B. forget vì âm "o" được phát âm là /ə/, trong những từ còn lại được phát âm là /ɔ/.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Task 2. Give the names of the following pictures (the first letter of each word is given), then read them aloud. 

(Cho biết tên của các bức trang dưới đây( chữ cái đầu tiên đã được cho sẵn), đọc to các tên đó.)

Lời giải chi tiết:

1. rod (cái cần câu) 2. salt (muối) 3. pot (cái ấm)
4. fork (cái nĩa) 5. fox (con cáo) 6. sauce (nước sốt)

Now, put the words in the correct columns. (Bây giờ, đặt những từ theo cột cho đúng.)

/ɔ/ /ɔː/
rod, pot, fox salt, fork, sauce

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.