Pronunciation - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 - Explore English


Listen and repeat.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. can, I can sing.                 

2. can't, I can’t play the piano.

Lời giải chi tiết:

1. can, I can sing.          

(có thể, Tôi có thể hát.)       

2. can't, I can’t play the piano.

(không thể, Tôi không thể chơi đàn dương cầm.)

Bài 2

B. Listen. Do you hear can or can’t? Circle the correct words.

(Nghe. Em nghe can hay can’t. Khoanh chọn từ đúng.)

1. can          can't      

2. can          can't            

3. can          can't

4. can          can't       

5. can          can't                 

6. can          can't

Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Tạm dịch bài nghe:

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Bài 3

C. Work with a partner. Take turns to read these sentences.

(Làm việc với bạn. Thay phiên nhau đọc các câu sau.)

1. I can paint.                              

2. I can’t sing.                             

3. I can surf.          

4. He can’t speak Vietnamese.

5. She can speak French.                  

6. They can't play tennis.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch các câu:

1. Tôi có thể vẽ/ sơn.

2. Tôi không thể hát.

3. Tôi có thể lướt sóng.

4. Tôi không thể nói tiếng Việt.

5. Tôi có thể nói tiếng Pháp.

6. Họ không thể chơi quần vợt.

4

DO YOU KNOW?

A free diver is someone who can dive without___________ .

a. friends

b. breathing equipment

c. paying

Phương pháp giải:

Một người lặn tự do là người mà lặn mà không_________.

a. có bạn bè

b. thiết bị thở

c. trả tiền

Lời giải chi tiết:

b. breathing equipment

A free diver is someone who can dive without breathing equipment.

(Thợ lặn tự do là người có thể lặn mà không cần thiết bị thở.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.