Tiếng Anh 6 - Explore English Unit 1: What's your favourite band?

Pronunciation– Unit 1. What’s your favorite band? - Tiếng Anh 6 – Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation– Unit 1. What’s your favorite band? - Tiếng Anh 6 – Explore English

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Contractions: What’s / Who's

(Viết tối giản: What’s / Who’s)

Bài A

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. What is, What's        

2. Who is, Who's

Bài B

B. Listen. Write Who's or What's.

(Nghe. Viết Who’s hoặc What’s)

1. _________your favorite movie star?

2. __________ your favorite book?

3. ________ your favorite writer?

4. ______ your favorite song ?

5._______ your favorite singer?

Lời giải chi tiết:

1. Who's

2. What's

3. Who's

4. What's

5. Who's

1. Who's your favorite movie star?

(Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bạn?)

2. What's your favorite book?

(Sách yêu thích của bạn là gì?)

3. Who's your favorite writer?

(Ai là nhà văn yêu thích của bạn?)

4. What's your favorite song?

(Bài hát yêu thích của bạn là gì?)

5. Who's your favorite singer?

(Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?)

Bài 3

C.  Work with a partner. Take turns to read the questions in B.

(Làm việc với một người bạn. Luân phiên nhau để đọc các câu hỏi ở B.)

Lời giải chi tiết:

1. Who's your favorite movie star?

2. What's your favorite book?

3. Who's your favorite writer?

4. What's your favorite song?

5. Who's your favorite singer?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài