Writing – Unit 6. What time do you go to school? - Tiếng Anh 6 – Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing – Unit 6. What time do you go to school? - Tiếng Anh 6 – Explore English

Đề bài

Write a short email. Describe your school to an online friend in 40-60 words.

(Viết một bức thư điện tử ngắn. Miêu tả trường của em với một người bạn qua mạng trong 40 – 60 từ.)

From: Mai@NGLstudent.com

To: anna.smith@mall.com

Subject: School life

Hi Anna,

Let me tell you about my school life. I usually get up at 6:30, and I go to school at 7:30.There are 600 students at my school in Ha Noi. I study many subjects, including Vietnamese, English, science,history, geography, math, and art. I go home after school.

Mai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch bức thư:

Từ: Mai@NGLstudent.com

Tới: anna.smith@mall.com

Chủ đề: Đời sống học đường

Chào Anna,

Mình kể cho bạn nghe về đời sống học đường của mình nhé. Mình thường dậy lúc 6:30 và đến trường lúc 7:30. Có 600 học sinh trong trường của mình ở Hà Nội. Mình học nhiều môn, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, khoa học, lịch sử, địa lý, toán và mỹ thuật. Mình về nhà sau giờ học.

Mai

Lời giải chi tiết

Hi Hannah,

Let me tell you about my school life. I usually get up at 7:00 a.m and then I go to school at 7:30. There are 1234 students at my school in Ho Chi Minh city. I study many subjects, including Vietnamese, English, science,history, geography, math, and art.  I usually play badminton after school and then I go home.

Vy

Tạm dịch:

Xin chào Hannah,

Mình kể cho bạn nghe về đời sống học đường của mình nhé. Mình thường dậy lúc 7:00 sáng và sau đó mình đến trường lúc 7:30. Có 1234 học sinh trong trường của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi học nhiều môn, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, khoa học, lịch sử, địa lý, toán và mỹ thuật. Mình thường chơi cầu lông sau giờ học và sau đó mình về nhà.

Vy

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí