Reading: Animals smart - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 - Explore English


Read the article quickly. What's special about Kanzi?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

A. Read the article quickly. What's special about Kanzi?

(Đọc nhanh bài báo. Điều đặc biệt về Kanzi là gì?)

a. He can write.

b. He can speak English.

c. He can communicate with humans.

ANIMALS SMART

This is Kanzi, a bonobo chimpanzee. Bonobo chimpanzees are from Africa. There are only about 10,000 to 50,000 bonobos in the world today. Kanzi lives in a zoo in the United States. He is very smart. He can communicate with humans. Kanzi can understand about 3,000 English words. He can’t speak, but he can use the computer to say about 500 words. He points to pictures on a computer to say these words. He uses between 30 and 40 words every day.

Kanzi can also make a fire and cook marshmallows. He knows that fires are hot. Kanzi can’t sing, but he can play the piano. Kanzi teaches his son Teco. Now Teco can use a computer, just like Kanzi.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

ĐỘNG VẬT THÔNG MINH

Đây là Kanzi, một con tinh tinh bonobo. Tinh tinh Bonobo đến từ Châu Phi. Hiện chỉ có khoảng 10.000 đến 50.000 bonobo trên thế giới. Kanzi sống trong một vườn thú ở Hoa Kỳ. Nó rất thông minh. Nó có thể giao tiếp với con người. Kanzi có thể hiểu khoảng 3.000 từ tiếng Anh. Nó không thể nói, nhưng nó có thể sử dụng máy tính để nói khoảng 500 từ. Nó chỉ vào hình ảnh trên máy tính để nói những từ này. Nó sử dụng khoảng 30 và 40 từ mỗi ngày.

Kanzi cũng có thể nhóm lửa và nấu kẹo dẻo. Nó biết rằng lửa nóng. Kanzi không biết hát, nhưng nó có thể chơi piano. Kanzi dạy con trai mình Teco. Giờ đây, Teco có thể sử dụng máy tính, giống như Kanzi.

a. Nó có thể hát.

b. Nó có thể nói tiếng Anh.

c. Nó có thể giao tiếp với con người.

Lời giải chi tiết:

c. He can communicate with humans.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

B. Circle all the things Kanzi can do.

(Khoanh chọn tất cả những việc Kanzi có thể làm.)

Lời giải chi tiết:

- communicate with humans

(giao tiếp với con người)

- understand about 3,000 English words

(hiểu khoảng 3,000 từ tiếng Anh)

- can use the computer to say about 500 words. He points to pictures on a computer to say these words.

(có thể sử dụng máy vi tính để nói khoảng 500 từ. Nó chỉ vào các bức tranh để nói các từ này.)

- can uses between 30 and 40 words every day

(có thể sử dụng khoảng 30 – 40 từ mỗi ngày)

- can also make a fire and cook marshmallows.

(có thể tạo ra lửa và nấu kẹo dẻo.)

- can play the piano

(có thể chơi đàn dương cầm)

- teaches his son Teco

(dạy con trai của nó – Teco)

Bài 3

C. Read again. Where does Kanzi live?

(Đọc lại. Kanzi sống ở đâu?)

Lời giải chi tiết:

Kanzi lives in a zoo in the United States.

(Kanzi sống trong một sở thú ở Mỹ.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.