Video: Kakenya's school - Unit 6. What time do you go to school? - Tiếng Anh 6 - Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Video: Kakenya's school – Unit 6. What time do you go to school? - Tiếng Anh 6 – Explore English

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kakenya’s School

ABOUT THE VIDEO: Kakenya’s students enjoy their school life.

( Trường học của Kakenya: Về video: Những học sinh của Kakenya thích đời sống học đường của họ.)

Before

BEFORE YOU WATCH

Circle the correct answers. What do you already know about Kakenya’s school?

(Khoanh chọn câu trả lời đúng. Em đã biết gì về trường học của Kakenya?)

1. This school is in (Kenya / Uganda).

2. The school is for girls living in (cities/villages).

Lời giải chi tiết:

1. This school is in Kenya.

(Trường học này ở Kenya.)

2. The school is for girls living in villages.

(Trường học này dành cho các cô gái sống ở làng quê.)

Quảng cáo
decumar

Bài A

A. Check your answers to the Before You Watch questions.

(Kiểm tra câu trả lời của em cho câu hỏi ở phần Before You Watch.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài B

B. Watch the video again. Circle T for True or F for False.

(Xem lại video. Khoanh chọn T đối với câu Đúng và F đối với câu Sai.)

1. Kakenya’s students live in the school.

2. They cook their own food in school.

3. School starts at 9 o'clock.

4. They study math and geography.

T

T

T

T

F

F

F

F

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

After

AFTER YOU WATCH

Talk with a partner. How would you describe Kakenya? Do you think these girls will have a better life?

(Nói với bạn. Em sẽ mô tả Kakenya như thế nào? Em có nghĩ những cô gái này sẽ có cuộc sống tốt hơn không?

Lời giải chi tiết:

Kakenya is a kind woman. She is also ambitious when she opens her own school for girls in the villages to educate them and help them have a better life. I think these girls will have a better life because they have knowledge and they can control the way they live.

Tạm dịch:

Kakenya là một phụ nữ tốt bụng. Cô cũng có hoài bão khi mở trường học riêng cho nữ sinh trong làng để giáo dục họ và giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Tôi nghĩ những cô gái này sẽ có cuộc sống tốt hơn vì họ có kiến thức và họ có thể làm chủ cuộc sống của mình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.