Writing - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 - Explore English


Write a short report about someone you know. Describe what they can and can't do in 40-60 words.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Write a short report about someone you know. Describe what they can and can't do in 40-60 words.

(Viết một bài báo cáo ngắn về người nào đó em biết. Mô tả cái họ có thể và không thể làm trong 40 – 60 từ.)

My friend Lucy is friendly and very smart. She can’t sing, but she can play the piano. She can surf, but she can't do a handstand. She can paint, and she can also draw well. Sometimes she draws pictures of me!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn tôi Lucy rất thân thiện và rất thông minh. Cô ấy không thể hát, nhưng cô ấy có thể chơi đàn dương cầm. Cô ấy có thể lướt sóng, nhưng cô ấy không thể thực hiện động tác trồng cây chuối. Cô ấy có thể vẽ, và cô ấy cũng có thể vẽ đẹp. Đôi khi cô ấy vẽ những bức tranh về tôi!

Lời giải chi tiết:

My friend Linh is skillful and strong. He can't sing but he can dance whenever I turn the music on. He can carry heavy things while I can’t do that. He can run very fast, but he can’t swim. Sometimes, he can catch up with me when I ride my bike.

Tạm dịch:

Bạn Linh của tôi khéo léo và mạnh mẽ. Bạn ấy không thể hát nhưng bạn ấy có thể nhảy bất cứ khi nào tôi bật nhạc. Bạn ấy có thể mang những thứ nặng nhọc trong khi tôi không thể làm được điều đó. Bạn ấy có thể chạy rất nhanh, nhưng lại không thể bơi. Đôi khi, bạn ấy có thể bắt kịp tôi khi tôi đi xe đạp.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí