Pronunciation – Unit 6. What time do you go to school? - Tiếng Anh 6 – Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation – Unit 6. What time do you go to school? - Tiếng Anh 6 – Explore English

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Listen and practice the words.

(Nghe và thực hành các từ.)

1. student               2. school                      3. class             4. teacher

Lời giải chi tiết:

1. student /ˈstjuːdnt/               

2. school /skuːl/                     

3. class /klɑːs/

4. teacher /ˈtiːə(r)/

Bài B

B. Write and check. Write the words in the chart below. Then listen and underline the consonant blends.

(Viết và kiểm tra. Viết các từ vào bảng bên dưới. Sau đó nghe và gạch dưới các phụ âm kép.)

student                 music                space                time

check                study                never                clock

 

Cosonant blend

No consonant blend

student

 

 

 

music

Lời giải chi tiết:

 

Cosonant blend

(Phụ âm kép)

No consonant blend

(Không có phụ âm kép)

student

space

check

study

clock

music

time

never

Bài C

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

(Làm việc với bạn. Thay phiên nhau đọc các từ ở B.)

Lời giải chi tiết:

student                 music                space                time

check                study                never                clock

Do you know

DO YOU KNOW?

(Em có biết?)

The International Space Station uses GMT. It’s the same time as London most of the year.

a. True

b. False

Phương pháp giải:

Trạm không gian quốc tế sử dụng giờ chuẩn GMT. Nó có cùng giờ với London gần như quanh năm.

a. Đúng

b. Sai

Lời giải chi tiết:

b. False

The zone of choice is Coordinated Universal Time (UTC), which is equivalent to GMT.

(Múi lựa chọn là Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC), tương đương với GMT.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.