Video: Contact juggling - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 - Explore English


Circle the correct answer.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Contact Juggling

(Tung hứng tiếp xúc)

ABOUT THE VIDEO: Okotape, a street juggler, shows us how well he can juggle.

(Nội dung video: Okotape, một nghệ sĩ tung hứng đường phố, chỉ cho chúng ta xem ông ấy tung hứng khéo léo như thế nào.)

BEFORE YOU WATCH

Circle the correct answer. Contact jugglers can _______.

(Khoanh chọn đáp án đúng. Những người tung hứng tiếp xúc có thể____________.)

a. roll balls on their bodies

b. play the piano and juggle

c. cut balls with their fingers

Phương pháp giải:

a. lăn bóng trên cơ thể của họ

b. chơi đàn dương cầm và tung hứng

c. cắt những quả bóng bằng tay

Lời giải chi tiết:

a. roll balls on their bodies

Contact jugglers can roll balls on their bodies.

(Người tung hứng tiếp xúc có thể lăn bóng trên cơ thể của họ.)

Bài 2

WHILE YOU WATCH

A. Check your answer to the Before You Watch question.

(Kiểm tra câu trả lời của em cho câu hỏi ở phần Before You Watch.)

Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Tạm dịch bài nghe:

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Bài 3

B. Watch the video again. Circle T for True or F for False.

(Xem lại video. Khoanh chọn T với câu Đúng hoặc F với câu Sai.)

1. Okotanpe works in Seoul, Korea.

2. Contact jugglers use balls made of glass.

3. The balls look like soap bubbles.

4. Contact juggling is very easy.

5. Okotanpe practices for several hours a day.

6. Okotanpe can also dance and do magic tricks.

T

T

T

T

T

T

F

F

F
F
F

F

Lời giải chi tiết:

1.

(Okotanpe làm việc tại Seoul, Hàn Quốc.)

2.

(Người tung hứng tiếp xúc sử dụng quả bóng làm bằng thủy tinh.)

3.

(Những quả bóng trông giống như bong bóng xà phòng.)

4.

(Tung hứng tiếp xúc rất dễ dàng.)

5.

(Okotanpe luyện tập vài giờ một ngày.)

6.

(Okotanpe cũng có thể nhảy và làm các trò ảo thuật.)

Bài 4

AFTER YOU WATCH

Talk with a partner. What facts about contact juggling are interesting? Do you think contact juggling is fun?

(Nói với bạn. Những sự thật về tung hứng tiếp xúc có thú vị không? Em có nghĩ tung hứng tiếp xúc thì vui không?)

Lời giải chi tiết:

The interesting facts about contact juggling are

I think contact juggling is also fun.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.