Pronunciation - Unit 5. I Like Fruit! - Tiếng Anh 6 - Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Unit 5. I Like Fruit! - Tiếng Anh 6 - Explore English

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Final –s sounds

(Các cách phát âm đuôi –s)

Bài A

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. s, drinks                            

2. s, bananas                            

3. s, glasses         

Quảng cáo
decumar

Bài B

B. Complete the chart. Use the words in the box. Then listen and check your answers.

(Hoàn thành bảng. Sử dụng các từ trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

chips               peaches               grapes               desserts

oranges               slices              vegetables              likes

 

Sounds like s in drinks

Sounds likes s in bananas

Sounds like s in glasses

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

Sounds like s in drinks

(Âm s như trong drinks)

Sounds likes s in bananas

(Âm s như trong bananas)

Sounds like s in glasses

(Âm s như trong glasses)

- chips

- grapes

- desserts

- likes

- vegetables

- peaches

- oranges

- slices

Bài C

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

(Làm việc với một người bạn. Luân phiên nhau đọc các từ ở B.)

Lời giải chi tiết:

chips    peaches      grapes     desserts

oranges    slices      vegetables    likes

Idiom

IDIOM

(Thành ngữ)

He’s “the big cheese” means he’s a____________.

a. very noisy person

b. very important person

Phương pháp giải:

a big cheese = an important and powerful person, especially in an organization: một người quan trọng và đầy quyền lực, đặc biệt là trong một tổ chức

Lời giải chi tiết:

b. very important person

He’s “the big cheese” means he’s a very important person.

(Anh ấy là một “miếng phô mai to” nghĩa là anh ấy là một người rất quan trọng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.