Giải mục 3 trang 41 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau:a) 6121.99; b) 922,11 . 59,38; c) (-551).8314.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành 3

Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau:

a) 6121.99;

b) 922,11 . 59,38;

c) (-551).8314.

Phương pháp giải:

-          Làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất của mỗi thừa số.

-          Nhân các số đã được làm tròn.

Lời giải chi tiết:

a) \(6121.99 \approx 6000.100 = 600\,000\)

b) \(922,11{\rm{ }}.{\rm{ }}59,38 \approx 900.60 = 54\,\,000\)

c) \(\left( { - 551} \right).8314 \approx \left( { - 600} \right).8\,000 =  - 4\,800\,000\)

Vận dụng 4

Một bạn học sinh dùng máy tính cầm tay tính được kết quả của phép tính như sau: \(\sqrt {10}  + 10\sqrt 2  \approx 27,304\).

Em hãy kiểm tra lại bằng cách ước lượng.

Phương pháp giải:

-          Làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất của mỗi số hạng.

-          Cộng các số đã được làm tròn.

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {10}  + 10\sqrt 2  \approx 3 + 15 = 18 < 27,304\)

Vậy bạn học sinh đã tính sai.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm