Giải bài 3 trang 42 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Hãy quy tròn số x = \(\sqrt {10} \) = 3,741657... với độ chính xác d = 0,005.

b) Hãy quy tròn số 9 214 235 với độ chính xác d = 500.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu độ chính xác d là số phần nghìn thì ta thường làm tròn a đến hàng phần trăm

- Nếu độ chính xác d là số trăm thì ta thường làm tròn a đến hàng nghìn

Lời giải chi tiết

a) Do độ chính xác đến hàng phần nghìn nên ta làm tròn số 3,741657 đến hàng phần trăm và có kết quả là 1,74.

b)Do độ chính xác đến hàng trăm nên ta làm tròn số 9 214 235 đến hàng nghìn và có kết quả là

9 214 000


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm