Giải bài 6 trang 42 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho biết 1 inch = 2,54 cm. Tính độ dài đường chéo bằng đơn vị cm một màn hình 32 inch và làm tròn đến hàng phần mười.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Đổi đơn vị từ inch sang cm, rồi thực hiện làm tròn két quả đến hàng phần mười.

Bước 2: Muốn làm tròn số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

- Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

- Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

+ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải chi tiết

Độ dài đường chéo của màn hình 32inch là: \(32.2,54 = 81,28 \approx 81,3\) (cm).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm