Giải mục 2 trang 56 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước ba cạnh đáy là 2 cm, 3 cm, 4 cm và chiều cao 3,5 cm theo hướng dẫn sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước ba cạnh đáy là 2 cm, 3 cm, 4 cm và chiều cao 3,5 cm theo hướng dẫn sau:

- Vẽ ba hình chữ nhật với kích thước như Hình 5a.

- Gấp các cạnh BN và CP sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng tam giác ABC.MNP (Hình 5b).

Phương pháp giải:

Vẽ rồi gấp như hướng dẫn

Lời giải chi tiết:

Các em theo dõi video hướng dẫn

Thực hành 3

Tạo lập hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh 3 cm và chiều cao 5 cm

Phương pháp giải:

- Vẽ 4 hình chữ nhật với kích thước 5 cm x 3 cm

- Gấp các cạnh BN và CP, DQ sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng ABCD.MNPQ

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Vẽ 4 hình chữ nhật với kích thước 5 cm x 3 cm như hình sau:

Bước 2: Gấp các cạnh BN và CP, DQ sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng ABCD.MNPQ như sau:

Vận dụng 2

Tạo lập hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh 3 cm và chiều cao 4 cm

Phương pháp giải:

- Vẽ 3 hình chữ nhật với kích thước 4 cm x 3 cm

- Gấp các cạnh BN và CP sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng tam giác ABC.MNP

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Vẽ 3 hình chữ nhật với kích thước 4 cm x 3 cm

Bước 2: Gấp các cạnh BN và CP sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng tam giác ABC.MNP


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm