Giải bài 5 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tạo lập hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi cạnh 5 cm và chiều cao 7 cm ( Hình 10)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ 4 hình chữ nhật với kích thước 7 cm x 5 cm

- Gấp các cạnh BN, CP và DQ sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.MNPQ

Lời giải chi tiết

Bước 1: Vẽ 4 hình chữ nhật với kích thước 7 cm x 5 cm

Bước 2: Gấp các cạnh BN, CP và DQ sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.MNPQ cần tạo lập


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm