Giải bài 1 trang 57 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong hình 6. Tìm độ dài các cạnh:

a) AA’ , CC’, A’B’, A’C’ (Hình 6a)

b) QH, PQ,NF,PQ (Hình 6b)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật. Sử dụng tính chất của hình chữ nhật: các cạnh đối bằng nhau

Lời giải chi tiết

a) Ta có: AA’ = BB’ = CC’, mà BB’ = 9 cm nên AA’ = CC’ = 9 cm.

A’B’ = AB, mà AB = 4 cm nên A’B’ = 4cm

A’C’ = AC, mà AC = 3 cm nên A’C’ = 3 cm

b) Ta có: ME  = PG = NF= QH, mà ME = 7 cm nên QH = PG = NF= 7 cm

PQ = HG, mà HG = 4 cm nên PQ = 4 cm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm