Giải bài 2 trang 57 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong Hình 7.

a) Chỉ ra mặt đáy và mặt bên của mỗi hình lăng trụ

b) Ở hình 7a, cạnh BE bằng các cạnh nào? Ở hình 7b, cạnh MQ bằng các cạnh nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật. Sử dụng tính chất của hình chữ nhật: các cạnh đối bằng nhau

Lời giải chi tiết

a) Hình 7a: Mặt đáy: ABC và DEF

Mặt bên: ABED, BCFE, ACFD

Hình 7b: Mặt đáy: ABCD, MNPQ

Mặt bên: ABNM, BCPN, CDQP, ADQM.

b) Ở Hình 7a, cạnh BE = AD = CF

Ở Hình 7b, cạnh MQ = NP = BC = AD


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm