Giải mục 1 trang 77 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Em hãy dựng tam giác ABC trên giấy, sau đó dùng êke vẽ đoạn thẳng vuông góc từ đỉnh B đến cạnh AC của tam giác.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Em hãy dựng tam giác ABC trên giấy, sau đó dùng êke vẽ đoạn thẳng vuông góc từ đỉnh B đến cạnh AC của tam giác.

Phương pháp giải:

- Ta dùng êke với cạnh góc vuông đi qua đỉnh B

- Cạnh góc vuông còn lại của êke nằm trùng với AC

Lời giải chi tiết:

- Ta dùng êke với cạnh góc vuông đi qua đỉnh B

- Cạnh góc vuông còn lại của êke nằm trùng với AC

Thực hành 1

Vẽ ba đường cao AH, BK, CE của tam giác nhọn ABC

Phương pháp giải:

- Ta sử dụng thước êke để vẽ đường cao từ các đỉnh

- Ta đặt 1 cạnh góc vuông của êke đi qua 1 đỉnh của tam giác và cạnh góc vuông còn lại của êke trùng với cạnh đối diện với đỉnh đang vẽ .

- Sau đó ta vẽ đường cao của tam giác bằng cạnh góc vuông đi qua đỉnh cần vẽ

Lời giải chi tiết:

Vận dụng 1

Vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh B của tam giác vuông ABC (Hình 2a)

Vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh F của tam giác tù DEF (Hình 2b

Phương pháp giải:

- Ta sử dụng thước êke để vẽ đường cao từ các đỉnh

- Ta đặt 1 cạnh góc vuông của êke đi qua 1 đỉnh của tam giác và cạnh góc vuông còn lại của êke trùng với cạnh đối diện với đỉnh đang vẽ .

- Sau đó ta vẽ đường cao của tam giác bằng cạnh góc vuông đi qua đỉnh cần vẽ

Lời giải chi tiết:

a) Ta thấy ở tam giác ABC vuông tại A thì BA chính là đường cao từ đỉnh B của tam giác vuông ABC

b) Ta thấy đường cao tam giác tù DEF xuất phát từ đỉnh F sẽ nằm ngoài tam giác DEF và chân đường cao nằm trên đoạn kéo dài của đoạn ED.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí