Communication - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 - Explore English


Interview your classmates. Find out what they can do or can’t do.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Interview your classmates. Find out what they can do or can’t do.

(Phỏng vấn các bạn trong lớp. Tìm ra việc gì họ có thể hoặc không thể làm.)

Name: _________________

1. Sing a song in English.

2. Name five English-speaking countries.

3. Count backwards from 20 to 0 in 20 seconds.

4. Say your phone number forwards and backwards.

5. Say the months of the year in ten seconds.

6. Roll your tongue.

7.___________________

8. ___________________

- Can you roll your tongue?

(Bạn có thể cuộn tròn lưỡi không?)

- Yes, I can.

(Vâng, mình có thể.)

Lời giải chi tiết:

Name: Mai

(Tên: Mai)

1. Sing a song in English.

(Hát một bài hát tiếng Anh.)

2. Name five English-speaking countries.

(Kể tên 5 quốc gia nói tiếng Anh.)

3. Count backwards from 20 to 0 in 20 seconds.

(Đếm ngược 20 đến 0 trong 20 giây.)

4. Say your phone number forwards and backwards.

(Đọc số điện thoại của bạn xuôi và ngược.)

5. Say the months of the year in ten seconds.

(Kể tên các tháng trong năm trong 10 giây.)

6. Roll your tongue.

(Cuộn tròn lưỡi.)

7. Stop breathing in one minute.

(Nhịn thở trong 1 phút.)

8. Run faster than a bike.

(Chạy nhanh hơn xe đạp.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí