Giải câu hỏi mở đầu trang 33 SGK Toán 10 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Bạn đã biết tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Đối với góc tù thì sao?

Lời giải chi tiết

Góc \(\alpha \) cho trước,\({0^o} < \alpha  < {180^o}\).

Trên nửa đường tròn đơn vị, vẽ điểm \(M({x_o};{y_o})\) sao cho \(\widehat {xOM} = \alpha .\)

Khi đó:

\(\begin{array}{l}\sin \alpha  = {y_o};\\\cos \alpha  = {x_o};\\\tan \alpha  = \frac{{{x_o}}}{{{y_o}}}\;\;({y_o} \ne 0);\\\cot \alpha  = \frac{{{y_o}}}{{{x_o}}}\;\;({x_o} \ne 0).\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm