Giải bài 6,7,8,9,10 trang 91 SBT Sinh học 12


Giải bài 6,7,8,9,10 trang 91 sách bài tập Sinh học 12. Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

6. Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào ?

A. Tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

B. Được tổng hợp trong các tế bào sống,

C. Quang tổng hợp hay hoá tổng hợp.

D. Tổng hợp nhờ công nghệ sinh học

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 7

7. Theo quan điểm của Oparin thì nơi xuất hiện và phương thức dinh dưỡng của vật thể sống đầu tiên là

A. môi trường đất + dị dưỡng.

B. môi trường nước + dị dưỡng,

C. mồi trường nước + tự dưỡng.

D. môi trường đất + tự dưỡng.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Giả thuyết của Oparin và Handan: Các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Trái Đất được hình thành từ các chất vô cơ theo con đường tổng hợp hóa học nhờ nguồn năng lượng tự nhiên là sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa…

Chọn B

Câu 8

8. Bầu khí quyển nguyên thuỷ của Trái Đất trước khi xuất hiện sự sống đầu tiên chứa các chất khí sau ngoại trừ

A. mêtan (CH4)

B. amôniac (NH3).                              

C. ôxi

D. hơi nước.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Bầu khí quyển nguyên thuỷ của Trái Đất trước khi xuất hiện sự sống đầu tiên chứa các chất khí sau ngoại trừ ôxi.  

Chọn C

Câu 9

9. Các giọt côaxecva được hình thành từ

A. các hợp chất pôlisaccarit và prôtêin.

B. hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau đông tụ lại thành những giọt rất nhỏ.

C. các đại phân tử hữu cơ hoà tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

D. các đại phân tử có dấu hiệu sơ khai của trao đổi chất.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Các giọt côaxecva được hình thành từ các đại phân tử hữu cơ hoà tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

Chọn C

Câu 10

10. Phát biểu nào dưới đây là không đúng về các sự kiện xảy ra trong giai đoạn tiến hoá hoá học ?

A. Quá trình hình thành các chất hữu cơ bằng con đường hoá học mới chỉ là giả thiết, chưa được chứng minh bằng thực nghiệm.

B. Các hợp chất hữu cơ càng phức tạp sẽ càng nặng, theo các cơn mưa kéo dài hàng ngàn năm thuở đó mà rơi xuống biển.

C. Có sự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học.

D. Do tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên mà từ các chất vô cơ hình thành nên những hợp chất hữu cơ đơn giản đến phức tạp như axit amin, nuclêôtit

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Quá trình hình thành các chất hữu cơ bằng con đường hoá học mới đã được chứng minh bằng thực nghiệm. ví dụ thí ngiệm của Miley

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.