Bài tập tự giải trang 102

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 102 SBT Sinh học 12 Bài 1 trang 102 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 102 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy giải thích thế nào là “Sinh thái học”. Nêu khái niệm “Môi trường sống của sinh vật”.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 102 SBT Sinh học 12 Bài 2 trang 102 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 102 Sách bài tập Sinh học 12. Quan sát môi trường sống của các sinh vật trên một vùng và ghi tên của các nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh tác động lên sinh vật sống trong môi trường đó vào bảng sau :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 103 SBT Sinh học 12 Bài 3 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. “Sinh thái học là khoa học liên quan tới tất cả sự sống trên Trái Đất”. Em có đồng ý với câu trên không ? Giải thích vì sao.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 103 SBT Sinh học 12 Bài 4 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy nêu giá trị sinh thái của các khu rừng bảo vệ hay vườn quốc gia.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 103 SBT Sinh học 12 Bài 5 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. Hình bên mô tả quan hệ giữa nhiệt độ và độ sâu của hồ nước ngọt vào mùa hè.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 103 SBT Sinh học 12 Bài 6 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. Trong môi trường nước, thuỷ sinh vật thường phân bố ở lớp nước bề mặt.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 103 SBT Sinh học 12 Bài 7 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. Nước có đặc điểm gì khác môi trường trên cạn mà nhờ đó sinh vật thuỷ sinh có đặc điểm:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 103 SBT Sinh học 12 Bài 8 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. Càng xuống dưới lớp nước sâu, áp suất càng-tăng lên.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 104 SBT Sinh học 12 Bài 9 trang 104 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 trang 104 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy nêu sự khác nhau của môi trường nước và môi trường trên cạn

Xem chi tiết
Bài 10 trang 104 SBT Sinh học 12 Bài 10 trang 104 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 trang 104 Sách bài tập Sinh học 12. Lửa cháy có ảnh hưởng như thế nào tới môi trường sống của sinh vật?

Xem chi tiết
Bài 11 trang 104 SBT Sinh học 12 Bài 11 trang 104 SBT Sinh học 12

Giải bài 11 trang 104 Sách bài tập Sinh học 12. Nhiều loài cây sống nơi khô hạn có khả năng phục hồi sau khi bị cháy như cây cỏ tranh

Xem chi tiết
Bài 12 trang 104 SBT Sinh học 12 Bài 12 trang 104 SBT Sinh học 12

Giải bài 12 trang 104 Sách bài tập Sinh học 12. Sinh vật thuỷ sinh thường có dạng cơ thể kéo dài.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 104 SBT Sinh học 12 Bài 13 trang 104 SBT Sinh học 12

Giải bài 13 trang 104 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy nêu ít nhất 3 đặc điểm thích nghi với hô hấp qua da của động vật sống trên cạn.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 104 SBT Sinh học 12 Bài 14 trang 104 SBT Sinh học 12

Giải bài 14 trang 104 Sách bài tập Sinh học 12. Em hiểu thế nào là áp suất thẩm thấu ở tế bào thực vật?

Xem chi tiết
Bài 15 trang 104 SBT Sinh học 12 Bài 15 trang 104 SBT Sinh học 12

Giải bài 15 trang 104 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy mô tả các đặc điểm thích nghi với môi trường khô hạn của thú và thực vật có hoa.

Xem chi tiết
Bài 16 trang 104 SBT Sinh học 12 Bài 16 trang 104 SBT Sinh học 12

Giải bài 16 trang 104 Sách bài tập Sinh học 12. Em hiểu như thế nào là quy tắc về tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể (quy tắc Becman và quy tắc Anlen)

Xem chi tiết
Bài 17 trang 105 SBT Sinh học 12 Bài 17 trang 105 SBT Sinh học 12

Giải bài 17 trang 105 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy nêu những đặc điểm thích nghi của thực vật quang hợp trong môi trường thiếu ánh sáng của vùng nước sâu hay ở tầng dưới cùng của rừng mưa nhiệt đới.

Xem chi tiết
Bài 19 trang 105 SBT Sinh học 12 Bài 19 trang 105 SBT Sinh học 12

Giải bài 19 trang 105 Sách bài tập Sinh học 12. Đa số thực vật sống trên cạn hút nước từ môi trường ngoài vào cơ thể qua lông hút ở rễ

Xem chi tiết
Bài 20 trang 105 SBT Sinh học 12 Bài 20 trang 105 SBT Sinh học 12

Giải bài 20 trang 105 Sách bài tập Sinh học 12. Chim có đời sống thích nghi rất phong phú. Hãy chỉ ra các đặc điểm sinh học của chim thể hiện sự thích nghi với :

Xem chi tiết
Bài 21 trang 105 SBT Sinh học 12 Bài 21 trang 105 SBT Sinh học 12

Giải bài 21 trang 105 Sách bài tập Sinh học 12. Nhiều loài thực vật có khả năng hồi sinh sau khi gặp điều kiện khô hạn khắc nghiệt.

Xem chi tiết
Xem thêm

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài